aktualności :

1. Nagrody są przyznawane:

1.a) zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego przez co rozumie się udział w zawodach rangi: Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, jak również zdobycie medalu Mistrzostw Polski oraz podczas oficjalnych zawodów rangi Pucharu Świata, Pucharu Europy, w szczególności dotyczących dyscyplin olimpijskich.

1.b) uczniom reprezentującym szkoły z terenu powiatu suskiego osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku szkolnego w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego przez co rozumie się zdobycie medali w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych w ramach tego współzawodnictwa.

1.c) trenerom – za osiągnięcie przez zawodników trenowanych przez tego trenera wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym opisanych w pkt 1a.

 

2. Zgłoszenia kandydatów do „Nagród” mogą składać:

a) dyrektorzy szkół, do których uczęszcza zawodnik,

b) zarządy klubów sportowych,

c) stowarzyszenia i instytucje kultury fizycznej,

d) organy administracji państwowej i samorządu terytorialnego,

f)  Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego.

g) Naczelnik Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji

 

3. Wnioski (tu dać odnośnik do wzoru wniosku)

 

4. Wnioski należy składać na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej ul. Kościelna 5b 34-200 Sucha Beskidzka do dnia 30 czerwca roku w którym nagroda ma być przyznana. Decyduje data wpływu do kancelarii urzędu.

5. Gdzie załatwiać:
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej, Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji, ul. Kościelna 5b, I piętro, pokój 112-113, tel. (033) 875-79-40, tel. centrala (0-33) 875-79-00, w.940, 941

 

 

Dokumenty do pobrania:

- Regulamin Nagrody Powiatu Suskiego

- Wniosek Nagroda Powiatu Suskiego

Poznaj Powiat Suski

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Kalendarz imprez

Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2020 r.STYCZEŃstyczeń – Sucha BeskidzkaG

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française
Jesteś tutaj:   Strona główna PowiatPołożenieWydziałyWydział Promocji, Kultury, Sportu i FunduszyNagroda Powiatu Suskiego za szczególne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz uczniów z terenu Powiatu suskiego
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008