aktualności :
Admin Kategoria: Biura
Opublikowano: 08 wrzesień 2011 Odsłony: 14612

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
ul. Kościelna 5B, tel. centrala 33 875 79 50, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
-


Audytor wewnętrzny

Celem audytu jest wspieranie Starosty Suskiego w realizacji celów i zadań Powiatu Suskiego poprzez : dostarczenie niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych, wykonywanie czynności doradczych.

Do podstawowych zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1.Ocena ogółu działań podejmowanych w procesie kontroli zarządczej przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu mających na celu zapewnienie:
a. zgodności działalności z prawem i przepisami wewnętrznymi
b. skuteczności i efektywności działania
c. wiarygodności sprawozdań
d. ochrony zasobów
e. przestrzegania i promowania etycznego postępowania
f. efektywności i skuteczności przepływu informacji
g. zarządzania ryzykiem

2.Wykonywanie planowanych zadań zapewniających, czynności doradczych i sprawdzających.
3.Wykonywanie zadań poza planem audytu na zlecenie Starosty.
4.Wydawanie rekomendacji usprawniających funkcjonowanie kontroli zarządczej w audytowanych obszarach.
5.Monitorowanie realizacji rekomendacji oraz podejmowanie w uzasadnionych przypadkach czynności sprawdzających.
6.Opracowywanie planu audytu wewnętrznego i sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego.
7.Opracowanie i doskonalenie metod pracy audytu wewnętrznego.Audyt wewnętrzny prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), przepisy wykonawcze i Kartę audytu wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie w sprawie karty audytu wewnętrznego
- Karta audytu wewnętrznego

Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyBiuraAUDYTOR WEWNĘTRZNY
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008