aktualności :

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


W związku z zaistniałym zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zwracamy się z prośbą do wszystkich interesantów aby w miarę możliwości odroczyć wizyty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Sprawy, które nie wymagają osobistego wstawiennictwa i nie są pilne można załatwić drogą telefoniczną lub korespondencją elektroniczną ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) lub przez ePUAP.


ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


Naczelnik Wydziału – inż. Marian Kaleta

Dane kontaktowe:

875-79-28 - pokój nr 108 – Marian Kaleta /Naczelnik Wydziału/

875-79-27 - pokój nr 107 – Agnieszka Wala /Pomoc Administracyjna/

Alicja Targosz /Pomoc Administracyjna/

875-79-26 - pokój nr 106 – Maciej Kołodziejczyk /Inspektor/

Paweł Kozina /Podinspektor/

875-79-25 - pokój nr 105 – Anna Adamek-Rusin /Zastępca Naczelnika/

Justyna Stopa /Podinspektor/
875-79-61 - pokój nr 104 – Agata Zborowska-Lenik /Główny Specjalista/

Mariusz Gałecki /Inspektor/Godziny pracy: poniedziałek - piątek 700-1500
Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych wynika z regulacji zawartych w art. 40 ustawy Prawo budowlane.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Powyższe regulacje odnoszą się również do zgłoszeń wobec których organ nie wniósł sprzeciwu.


  Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i informacji uzupełniających dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm  Zobacz również

  klim

   

   

   

  Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008