aktualności :

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

ul. Kościelna 5b, tel./fax centrala (33) 87-57-800
Naczelnik Wydziału, Geodeta Powiatowy - Rafał Hajdyła, tel. (33) 87-57-820

Jakie sprawy:
- przyjmowanie wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej lub leśnej,
- wydawanie decyzji o zwolnieniu lub naliczeniu opłat za wyłączony grunt.

 

Jakie sprawy:
- przyjmowanie wniosków,
- wszczęcie postępowań wywłaszczeniowych,
- wydawanie decyzji wywłaszczeniowych,
- zwrot wywłaszczonych nieruchomości, niewykorzystanych na cele publiczne.

Gdzie załatwić:
- parter, pokój nr 6, 7, tel. 87-57-830, 87-57-829

Kiedy:
- godziny pracy: codziennie 7.00 - 15.00
- obsługa stron - codziennie 8.00 - 14.00

 

 

 

 

 

Jakie sprawy:
- przyjmowanie wniosków o zmianę klasy gruntów,
- wydawanie decyzji zatwierdzających nowe klasy gruntów
- zlecanie opracowań klasyfikacji gruntów,
- wydawanie decyzji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakie sprawy:

- ewidencja nieruchomości,
- zbywanie nieruchomości,
- najem i dzierżawa nieruchomości,
- ustalenie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego,
- aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu,
- przeniesienie nieodpłatnego prawa własności gruntu na rzecz właściciela budynków w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- przyjmowanie wniosków,

- ustalanie wyskokości odszkodowania.

 

Kasa Starostwa

Uwaga

Kasa Powiatowa mieści się przy ul. Kościelnej 5b.

Godziny otwarcia:

- poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00

- wtorek – piątek w godzinach 7:30 – 14:00

 


Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział GeodezjiWydziałyWydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008