aktualności :

- sporządza roczne i wieloletnie plany inwestycji, realizuje inwestycje w oparciu o zatwierdzony plan finansowy,
- zabezpiecza nadzór inwestorski,
- przygotowuje materiały źródłowe i oferty dla inwestorów oraz zawiera umowy o realizację inwestycji,
- promuje potencjał gospodarczy Powiatu,
- podejmuje działania wspierające rozwój małej przedsiębiorczości,
- prowadzi sprawy związane z procedurami określonymi w ustawie o zamówieniach publicznych.


W zakresie drogownictwa:
- opracowywanie projektów planu rozwoju sieci drogowej na terenie Powiatu,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymywania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
- Realizacja zadań w zakresie:

  • inwestycji drogowych,
  • utrzymywania nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  • inżynierii ruchu,
  • koordynacji robót w pasie drogowym,
  • wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  • przeprowadzenia okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
  • przeciwdziałania niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  • budowy, modernizacja, utrzymanie i ochrona przepraw promowych w ciągu drogi, łącznie z jednostkami przeprawowymi,

 

 

 

 

 

 

Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do realizacji technik audiowizualnych do Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej - II: 13-11-2017-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf 13-11-2017-siwz-dostwa-wyposaenia-do-zs-im-walerego-goetla-w-suchej-beskidzkiej-2.pdf 13-11-2017-zacznik-nr-2- formularz-cenowy-opis-przedmiotu-zamwienia.pdf 13-11-2017-zacznik-nr-2- formularz-cenowy-opis-przedmiotu-zamwienia.xlsx zalaczniki-w-wersji-...

Zapytania ofertowe i konkursy ofert

  Sucha Beskidzka, 05.11.2017 r. ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 30 000 EURO   I. ZAMAWIAJĄCY   I.1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5 b, 34-200 Sucha Beskidzka.   I.2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą: Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: - Marek Marchiński tel. 033 875 78 36, k.niziolek@powiatsuski.pl lub osobiście w siedzibie...
Jesteś tutaj:   Strona główna WydziałyWydział Zamówień Publicznych
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.