aktualności :

Aktualności Starostwa

Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu

XXVII sesja Rady Powiatu Suskiego odbędzie się 23 lutego  2017 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b.

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 10 lutego do 09 marca 2017 roku na terenie powiatu suskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zostaną wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską powinny zgłosić się w określonym w wezwaniu terminie do komisji, która znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE   Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Zarząd Powiatu Suskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej    

Spotkanie poświęcone przyszłości kolei

Przyszłość transportu kolejowego w subregionie podhalańskim była tematem spotkania zorganizowanego w starostwie powiatowym w dniu 6 lutego br. przez starostę Józefa Bałosa. Uczestniczyli w nim m.in.: starosta tatrzański Piotr Bąk, starosta nowotarski Krzysztof Faber, dyrektor Oddziału Małopolskiego spółki "Przewozy Regionalne" Andrzej Siemieński, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji Polskie Linie Kolejowe S.A. Piotr Majerczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorz Sapoń,

VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich w Skawicy

Na skoczni K-20 w Skawicy w niedzielę 5 lutego odbyły się VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich Polski Południowej o Puchar Kamila Stocha.

Uchwalono budżet powiatu na 2017 rok

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 26 stycznia br. uchwalono budżet powiatu na 2017 r. Podczas głosowania piętnastu radnych go poparło, jeden wstrzymał się od głosu. Dochody oszacowano na  95 917 335,56 zł, w tym bieżące 78 399 238,56 zł i majątkowe 17 518 097,00 zł. Wydatki zaplanowano na poziomie 95 417 335,56 zł, w tym bieżące 74 753 127,56 zł i majątkowe (przeznaczone na inwestycje) 20 664 208,00 zł, które stanowią 21% całości wydatków.

Nowe zasady budowy zjazdów z dróg

Referat Dróg Powiatowych informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa wprowadza zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zwolnienia dotyczą  między innymi budowy zjazdów z dróg powiatowych.

,,Nienazwane uczucia” - finał X edycji

20 stycznia 2017 r.  w  Liceum Ogólnokształcącym nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie odbył się finał X jubileuszowej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego ,,Nienazwane uczucia”. Organizatorem konkursu od dziesięciu lat są: Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr I w Suchej Beskidzkiej. Celem konkursu jest promowanie twórczości poetyckiej, zachęcanie do wyrażania ,,nienazwanych uczuć”, a jego tradycją finał noworoczny.

Babiogórska Szopka Regionalna 2017

22 stycznia 2017 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Pocieszenia w Budzowie ogłoszono wyniki i uroczyście podsumowano kolejną edycję konkursu „Babiogórska Szopka Regionalna”.

Projekt MOT dla branży turystycznej

Prezentacja Krakowa i Małopolski na targach turystycznych w kraju i zagranicą.

Porządek obrad XXVI sesji rady powiatu

XXVI sesja Rady Powiatu Suskiego odbędzie się 26 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 b.  

Konkurs „Zabytek Zadbany”

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”. Jak co roku adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Za realizację konkursu odpowiada Narodowy Instytut Dziedzictwa.

„Babiogórskie Podłazy 2017”

Powiatowy Przegląd Grup Kolędnicznych „Babiogórskie Podłazy” zorganizowany został w tym roku w Zawoi. 14 stycznia na sali widowiskowej Babiogórskiego Centrum Kultury zaprezentowały się grupy kolędnicze z kilku miejscowości powiatu suskiego.

Informacje i komunikaty

W związku z przeprowadzanymi pracami nad zmianą konfiguracji centrali telefonicznej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b, w dniach 30.01.2017 do 3.02.2017 mogą wystąpić problemy z połączeniami telefonicznymi. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. ...

Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu

Porządek obrad XXVII sesji rady powiatu ... XXVII sesja Rady Powiatu Suski

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa... W dniach od 10 lutego do 09 ma

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrekto... OGŁOSZENIE O KONKU

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrekto...   OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrekto... OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Spotkanie poświęcone przyszłości kolei

Spotkanie poświęcone przyszłości kolei ... Przyszłość transportu kolej

VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciarskich w Skawicy

VIII Mistrzostwa Amatorów w Skokach Narciars... Na skoczni K-20 w Skawicy w ni

Uchwalono budżet powiatu na 2017 rok

Uchwalono budżet powiatu na 2017 rok... Na ostatniej sesji Rady Powiat

Rafał Procz Kategoria: Informacje i komunikaty

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

 

 

IDEA

Konkurs Barwy Wolontariatu stwarza możliwość zaprezentowania działań wolontariuszy i ciekawych akcji wolontariackich, pozwala promować miejsca wzorowo współpracujące z wolontariuszami oraz ukazać różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

W tym roku konkurs odbywać się będzie już po raz szesnasty i będzie okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom, na co dzień współpracującym z organizacjami pozarządowymi, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi.

Dzięki nadsyłanym zgłoszeniom organizatorzy w każdym z województw mają okazję poznać i nagradzać ciekawe postaci wolontariuszy, którzy angażują się w przeróżne obszary działań społecznych, min. w wolontariat w kulturze, przy imprezach sportowych, wydarzeniach okolicznościowych, wolontariat w szpitalach, hospicjach, przy udzielaniu korepetycji, odwiedzania osób starszych, pomoc niepełnosprawnym i wiele, wiele innych.

ETAPY KONKURSU

Konkurs ma charakter dwuetapowy. W pierwszym etapie – regionalnym, wybrani zostaną laureaci na poziomie województw. Ich zgłoszenia zostaną przekazane do etapu ogólnopolskiego. Na tym etapie Kapituła Konkursu dokona wyboru dziesięciu nominowanych do wyróżnienia wolontariuszy. Z tej grupy podczas Ogólnopolskiej Gali Wolontariatu, wyłonionych zostanie trzech zwycięzców.

ZGŁOSZENIA

Kandydatów do konkursu z woj. małopolskiego należy zgłaszać do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie:

  • listownie na adres: ul. Krasickiego 18, II piętro, 30-503 Kraków (liczy się data wpływu)
  • osobiście do Biura Pośrednictwa Wolontariatu – adres i godziny otwarcia
  • · pocztą elektroniczną na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 4 listopada 2016

Zgłoszeń do konkursu dokonywać należy na załączonym formularzu. Zgłaszać można od jednego do pięciu kandydatów. Dla każdego kandydata proszę wypełnić jeden formularz. Nominowani do konkursu kandydaci swoją aktywność wolontarystyczną mogą wykonywać w dowolnym obszarze życia społecznego. Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik i musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

KTO MOŻE BYĆ NOMINOWANY?

Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze indywidualni lub grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

Do każdego formularza zgłoszeniowego dołączyć należy opis działalności nominowanej osoby/grupy. Opis powinien być zamieszczony na max 4 stronach maszynopisu i dołączony do formularza zgłoszeniowego. Opis może mieć dowolną formułę np. wspomnienie, relację, refleksję, pamiętnik. Opis musi być sporządzony w formie maszynopisu lub pliku komputerowego (w przypadku zgłoszeń dokonywanych pocztą elektroniczną).

Przypominamy: Kapituła konkursu dokonuje wyboru na podstawie przesłanych zgłoszeń, dlatego warto dokładnie i ciekawie opisać aktywność wolontariuszy.

Nominowani do konkursu mogą być pojedynczy wolontariusze, grupy wolontariuszy, rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne.

KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA?

Zgłoszeń wolontariuszy do konkursu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe, samorządowe, przedsiębiorstwa, które realizują program wolontariatu pracowniczego, osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy, a także zgłaszać mogą się sami wolontariusze.

W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby prywatne lub samych wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację lub instytucję, która może o tym fakcie zaświadczyć.

Wolontariusze nominowani w Konkursie zostaną zaproszeni na uroczystą Małopolską Galę Wolontariatu, która odbędzie się na początku 2017 roku w Krakowie.

DO POBRANIA:

ORGANIZATOR:

„Barwy Wolontariatu” to konkurs realizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce.

Za przeprowadzenie wojewódzkiego etapu konkursu odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Zapytania ofertowe i konkursy ofert

Zapytanie ofertowe na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Suskiego w zakresie System monitoringu oraz Zestawów solarnych zamontowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych biorących udział w „Programie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego”, dofinansowane w ramach  Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ...

Poznaj Powiat Suski

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Kalendarz imprez

      - Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2017 r. » opracowanie:St

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Szlaki turystyczne

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

Jesteś tutaj:   Strona główna Informacje i komunikatyBarwy Wolontariatu
Zobacz również

 

klim

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.