aktualności :

Aktualności Starostwa

XVII Dożynki Powiatowe

W tym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych była gmina Budzów. Ta tradycyjna coroczna impreza odbyła się w niedzielę 9 września na stadionie sportowym LKS Budzów.

Sztafeta Biegu Pocztyliona ponownie zawitała do powiatu suskiego

Po raz trzeci trasa Biegu Pocztyliona wiodła przez powiat suski. Jej uczestnicy w poniedziałkowy poranek pojawili się najpierw w Makowie Podhalańskim, a następnie udali się w kierunku Wysokiej.

Nowy kierunek kształcenia "Technik jeździectwa" w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie

5 września 2018 r. w Ośrodku Jeździeckim ,,Bór” w Toporzysku odbyło się spotkanie, podczas którego ustalono formy współpracy przy realizacji czteroletniego eksperymentu pedagogicznego „Technik jeździectwa”. Ten nowy kierunek kształcenia będzie realizowany w Zespole Szkół im. bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie.

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

W sobotę w Wysokiej odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1939 r., kiedy to w dniach 1-2 września rozegrała się na tych ziemiach jedna z największych na froncie południowym bitew początkowej fazy kampanii wrześniowej. Polskie jednostki pod dowództwem pułkownika Stanisława Maczka, dzielnie wspierane przez bohaterskich mieszkańców Wysokiej, stoczyły wówczas ciężkie boje z niemieckim agresorem.

Dobre wieści z Krakowa

Po trzech latach starań władz powiatu, rozmowach i urzędowej korespondencji (ostatnie pismo starosty Józefa Bałosa z dn. 26.03.2018) w sprawie przejęcia budynku byłego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, będącego obecnie częścią kompleksu Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej, zapadła niezwykle ważna decyzja w tej sprawie. 

Awans zawodowy nauczycieli

W czwartek, 23 sierpnia br. starosta suski Józef Bałos i wicestarosta Zbigniew Hutniczak wręczyli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat suski. Wśród awansowanych byli pedagodzy z Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja w Jordanowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Makowie Podhalańskim, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Makowie Podhalańskim. Zdobycie kolejnego stopnia awansu zawodowego poprzedzone było  trwającym  dwa lata i dziewięć miesięcy stażem,  zakończonym egzaminem przed komisją powołaną przez zarząd powiatu.

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego

XLIV sesja Rady Powiatu Suskiego odbędzie się  30 sierpnia  2018 r. o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b.

Jubileuszowy Memoriał Henryka Łasaka

Tegoroczna trasa 20. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka składała się z pięciu małych (po Suchej Beskidzkiej) oraz pięciu dużych pętli (Sucha Beskidzka, gminy: Stryszawa, Zembrzyce) i liczyła łącznie 166  kilometrów. 80 zawodników z 14 ekip z Polski, Czech, Białorusi, Włoch i Izraela pokonało tę trasę w nieco ponad 4 godziny. Na mecie usytuowanej w suskim rynku, jako pierwsi, zameldowali się kolarze z pięciosobowej grupy, która wyprzedziła zasadniczy peleton o 1 minutę i 12 sekund. Najszybciej finiszował Mateusz Grabis z grupy Voster ATS Team.

Starosta sam zdecydował o obniżce swojego wynagrodzenia

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 15.05.2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, z dniem 1 lipca weszły w życie przepisy, których istotną częścią jest obniżenie minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru albo powołania. W praktyce oznacza to, że na mocy tego rozporządzenia włodarze gmin, miast, powiatów i województw powinni mieć ustalone niższe uposażenia.

„Muzyka Zaklęta w Drewnie” w Łętowni

„Muzyka Zaklęta w Drewnie” w Łętowni W niedzielę 12.08.2018 w kościele pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łętowni będzie można wysłuchać koncertu „Staropolskie pieśni maryjne i utwory organowe” w wykonaniu Wiktorii Bisztygi – sopran i Marka Stefańskiego – organy.

XVIII Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby

Wernisaż, który odbył się w sobotę 4.08.2018 roku w Domu Kultury w Makowie Podhalańskim był zwieńczeniem XVIII Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Rzeźby "Inspiracje artystyczne w cieniu Babiej Góry 2018".

Upamiętniono rocznicę

W przypadającą 1 sierpnia 74. Rocznicę Powstania Warszawskiego harcerze z 2 Szczepu drużyn harcerskich „Horyzont” z Suchej Beskidzkiej zorganizowali „Apel Powstańców z 1944 roku”.

Powiat z promesą na remonty dróg

Wicestarosta Zbigniew Hutniczak odebrał wczoraj (31.08.2018) z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwika promesę o wysokości 2.540.000 zł. Kwota ta stanowić będzie do 80% kosztów poniesionych przez powiat na planowane remonty drogi Zawoja – Podpolice – Sucha Góra w Zawoi i Skawicy oraz drogi Skawica – Warty – Juszczyn w Skawicy i Juszczynie.

IV nabór wniosków

Stowarzyszenie „Region Beskidy” zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie mikroprojektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Spotkanie organizacyjne - solary, fotowoltaika, pompy ciepła

W dniu 31.07.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie realizacji projektu pn: „Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska  w obrębie obszarów Natura 2000, Powiatu Suskiego – SOLARY, FOTOWOLTAIKA, POMPY CIEPŁA”,  na które zaproszono Wójtów/Burmistrzów z Gmin/Miast Powiatu Suskiego.

Informacje i komunikaty

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów POLDOCzapraszają członków, pracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w II edycji Akademii Partycypacji Publicznej. Szczegóły konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.     Konferencja "Akademia Partycypacji Publicznej" - szczegóły app_2_zaproszenie.pdf ZGŁOSZENIE NA AKADEMIĘ PARTYCYPACJI PUBLICZNEJ – FORMULARZ zgoszenie_app_2_formularz.doc...
XVII Dożynki Powiatowe

XVII Dożynki Powiatowe... W tym roku gospodarzem Dożyne

Sztafeta Biegu Pocztyliona ponownie zawitała do powiatu suskiego

Sztafeta Biegu Pocztyliona ponownie zawitała... Po raz trzeci trasa Biegu Pocz

Nowy kierunek kształcenia

Nowy kierunek kształcenia "Technik jeździec... 5 września 2018 r. w Ośrodku

79. rocznica wybuchu II wojny światowej

79. rocznica wybuchu II wojny światowej... W sobotę w Wysokiej odbyły s

Dobre wieści z Krakowa

Dobre wieści z Krakowa... Po trzech latach starań wład

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli... W czwartek, 23 sierpnia br. st

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suskiego

Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Suski... XLIV sesja Rady Powiatu Suski

Jubileuszowy Memoriał Henryka Łasaka

Jubileuszowy Memoriał Henryka Łasaka... Tegoroczna trasa 20. Międzyna

Admin Kategoria: Informacje i komunikaty

 

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zmianami) informuję, że w dniu 22.08.2017r. została wydana decyzja nr 452/17, znak: WA.6740.1.350.2017.MK, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę inwestycji pn.: „budowa stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działkach ewid. nr 6148/4, 6048//1, 5840/7, 5292, 5342, 6049/1, 2146/8, 2146/9, obręb Jordanów , obejmująca: pawilon stacji paliw, wiatę nad dystrybutorami paliw, altankę śmietnikową, budowę fundamentu pod zbiorniki paliw, montaż dwóch dwupłaszczowych, wielokomorowych zbiorników paliw podziemnych o pojemności 50m3 każdy, montaż dwóch dystrybutorów paliw, studzienki spustowej paliw, technologicznej instalacji paliwowej, stanowiska z odkurzaczem i kompresorem powietrza oraz ponadto: przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę instalacji oświetleniowej, budowę układu komunikacyjnego, budowę wjazdu i wyjazdu do i ze stacji paliw, przebudowę kabli nn, budowę linii kablowej zasilającej nn, przebudowę linii telekomunikacyjnych kablowych”, zaliczonej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,  ul. Kościelna 5b, pokój nr 105 w godzinach: poniedziałek od 7.00 do 17.00, wtorek - piątek od 7.00  do  15.00.

 

 

 

Zapytania ofertowe i konkursy ofert

Poznaj Powiat Suski

Mapy

Mapa poglądowa Mapa administracyjna Mapa szczegółowa do pobrania plik

Kalendarz imprez

  Najważniejsze imprezy na obszarze powiatu suskiego w 2018r.   STYCZEŃ   06.01 Maków Po

Położenie

Powiat suski leży w Beskidach, na południowo-zachodnim krańcu województ

Historia

W okresie wczesnego średniowiecza tereny obecnego powiatu suskiego pokrywa

Informatory turystyczne

- INFORMATORY i FOLDERY »

Informatory o szlakach turystycznych w Powiecie Suskim:

Polski English
Deutsch Française

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Informacje i komunikatyInformacja
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008