aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 26 styczeń 2017 Odsłony: 2192

Referat Dróg Powiatowych informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo budowlane. Przedmiotowa ustawa wprowadza zwolnienia niektórych robót budowlanych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia w organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zwolnienia dotyczą  między innymi budowy zjazdów z dróg powiatowych.

Pamiętać należy, iż modyfikacja prawa budowlanego nie wpływa na relacje pomiędzy inwestorem, a zarządcą drogi powiatowej. Obowiązująca od nowego roku procedura związana z budową zjazdów z dróg powiatowych obejmuje uzyskanie zezwolenia na lokalizację zjazdu, prowadzenie robót w pasie drogowym oraz uzgadnianie z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu - zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy o drogach publicznych (Dz.U.z 2016 poz. 2255). W pierwszym i drugim przypadku zezwolenie ma formę decyzji administracyjnej. Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu pozostaje w zwykłej formie pisemnej.

Powyższe formalności można załatwić w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej w Wydziale Zamówień Publicznych, Rozwoju i Dróg - Referat Dróg Powiatowych. Jednocześnie przypomina się, że budowa zjazdu z drogi powiatowej o parametrach innych niż określone w zezwoleniu zarządcy drogi  lub wybudowanie zjazdu bez zezwoleń wymienionych wyżej podlegać będzie karze pieniężnej (analogicznie jak w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia).

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościNowe zasady budowy zjazdów z dróg
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008