aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 07 luty 2017 Odsłony: 2049

Przyszłość transportu kolejowego w subregionie podhalańskim była tematem spotkania zorganizowanego w starostwie powiatowym w dniu 6 lutego br. przez starostę Józefa Bałosa. Uczestniczyli w nim m.in.: starosta tatrzański Piotr Bąk, starosta nowotarski Krzysztof Faber, dyrektor Oddziału Małopolskiego spółki "Przewozy Regionalne" Andrzej Siemieński, dyrektor regionu południowego Centrum Realizacji Inwestycji Polskie Linie Kolejowe S.A. Piotr Majerczak, dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu Włodzimierz Zembol, dyrektor Departamentu Transportu i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Grzegorz Sapoń,

poseł na sejm RP Marek Polak, przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka, radny powiatu suskiego Wit Sarlej, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa Jarosław Jażwiec oraz reprezentanci śląskiego urzędu marszałkowskiego, powiatu żywieckiego, kolejowych związków zawodowych.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia dotyczące planowanych w regionie inwestycji kolejowych, wśród których najważniejszą jest modernizacja linii Skawina – Sucha Beskidzka. Z uwagi na zakres prac, obejmujący kompleksową wymianę infrastruktury i konieczność wyłączenia na wiele miesięcy z ruchu tego odcinka, wiele uwagi poświęcono organizacji transportu w okresie  remontu, a szczególnie zminimalizowaniu uciążliwości dla pasażerów.

W związku z powyższym starostowie: suski, nowotarski, tatrzański i żywiecki, mając na uwadze zachowanie dostępności turystycznej regionu, postanowili wystąpić do marszałka Małopolski oraz ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie działań mających na celu przystosowanie linii kolejowej Sucha Beskidzka - Żywiec do pełnienia funkcji „protezy” kolejowej, pozwalającej na kierowanie w czasie remontu linii Skawina – Sucha Beskidzka pociągów międzywojewódzkich z Podhala przez Suchą Beskidzką, Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej.   Pozytywnie do tej inicjatywy odnieśli się przedstawiciele spółki PLK, deklarując zniesienie niektórych ograniczeń technicznych, które umożliwiłyby uruchomienie takiego połączenia.

Kolejny z poruszonych tematów dotyczył konieczności budowy łącznicy kolejowej w Chabówce, która z wykonaną już łącznicą w Suchej Beskidzkiej, i będącą na ukończeniu, podobną inwestycją w Krakowie – Zabłociu, przyczyni się do skrócenia czasu przejazdu na trasie Kraków – Zakopane do niespełna dwóch godzin. Pełne wykorzystanie potencjału zmodernizowanej linii będzie możliwe tylko w przypadku odpowiedniego zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów, które powinny odjeżdżać nie rzadziej niż co godzinę – podkreślano.

Podczas narady zwrócono również uwagę na problem pociągów jadących z Podhala do Krakowa, które kończą bieg na stacji Kraków Płaszów, nie dojeżdżając do stacji Kraków Główny. Konieczność przesiadki (nawet dogodnej) jest czynnikiem zniechęcającym do korzystania z takiego połączenia i wpływa na ograniczanie popytu na transport kolejowy między aglomeracją krakowską, a południem regionu.

W podsumowaniu starosta suski Józef Bałos poinformował, że zagadnienia, które były przedmiotem spotkania, zostaną  ujęte w treści petycji skierowanej przez starostę suskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego, żywieckiego odpowiednio do ministra infrastruktury i budownictwa  oraz zarządu województwa małopolskiego.

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościSpotkanie poświęcone przyszłości kolei
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008