aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 14 luty 2017 Odsłony: 2193

W dniach od 10 lutego do 09 marca 2017 roku na terenie powiatu suskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zostaną wezwane do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską powinny zgłosić się w określonym w wezwaniu terminie do komisji, która znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1)  mężczyźni urodzeni w 1998 roku,

2) mężczyźni urodzeni w latach 1993 -1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3)  osoby urodzone w latach 1996–1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;

5) osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Podczas kwalifikacji należy posiadać ze sobą:

1.  Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.

2.  Dokumentację medyczną( jeżeli posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

3.   Aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy.

4. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościKwalifikacja wojskowa
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008