aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 24 marzec 2017 Odsłony: 1521

Dnia 23 marca 2017 r., w Krakowie, podczas Targów Edukacyjnych – Festiwalu Zawodów w Małopolsce odbyła się inauguracja Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) w Małopolsce, które uzyskały wsparcie finansowe ze środków unijnych. W trakcie uroczystości marszałek Małopolski Jacek Krupa przekazał na ręce starosty suskiego Józefa Bałosa i wicestarosty suskiego Zbigniewa Hutniczaka symboliczne promesy na realizację projektów, w ramach których w powiecie zostaną uruchomione Centra.

Łącznie powiat suski otrzymał na ten cel dofinansowanie w wysokości 5.744.905,49 zł, co stanowi 90% wartości projektów. Z tych środków  3.103.310,54 zł przeznaczone zostanie na uruchomienie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno – gastronomicznej na bazie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej. Z kolei 2.641.594,95 zł wydatkowane będzie na  powstanie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno – elektronicznej w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej.

W projekcie wezmą udział uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo w powiecie. W ramach CKZ przewidziano m.in.: organizację dodatkowych kursów zawodowych, organizację praktyk i staży we współpracy z pracodawcami, organizację i prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej, organizację zajęć związanych z podnoszeniem kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany będzie w latach 2017-2020  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 ,  10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.


 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościDuże wsparcie dla powiatu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008