aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 28 czerwiec 2017 Odsłony: 1072

Podczas ostatniej sesji, która odbyła się w dniu 27 czerwca br., rada powiatu jednogłośnie udzieliła zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 r. Zanim doszło do głosowania, starosta suski Józef Bałos przedstawiał najważniejsze informacje dotyczące gospodarki finansowej powiatu za ubiegły rok. Dochody budżetu wyniosły 79 523 865,42 zł (91,5% planu), a wydatki 81 367 259,31 zł. (83% planu).

Deficyt w wysokości 1 843 393,89 zł został pokryty z „wolnych środków”, które wygospodarowano w kwocie prawie 4 mln. zł. Środki te przeznaczono na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi, spłatę kredytów i pożyczek oraz realizację inwestycji prowadzonych w 2016 r., wśród których były m.in.:

  • montaż instalacji solarnych

  • budowa nowego mostu w Toporzysku

  • remont drogi powiatowej w Marcówce współfinansowany przez gminę Zembrzyce

  • usuwanie szkód powodziowych na drogach powiatowych

  • modernizacja parkingu przy budynku starostwa przy ul. Kościelna 5b

  • ocieplenie budynku internatu przy ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie

  • modernizacja dachu w budynku  ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

  • przystosowanie pomieszczeń w ZS im. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

  • rozpoczęcie kolejnego etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków

  • realizacja wielu projektów edukacyjnych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu współfinansowanych ze środków unijnych.

Po głosowaniu, w którym rada zdecydowała o udzieleniu absolutorium, starosta suski Józef Bałos podziękował członkom zarządu, przewodniczącemu radu powiatu, wszystkim radnym, naczelnikom wydziałów, pracownikom starostwa za dobrą współpracę, która z roku na rok przynosi coraz bardziej satysfakcjonujące rezultaty, co ma odzwierciedlenie m.in. realizacji wielu inwestycji w połączeniu ze stabilną sytuacją finansową powiatu.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościJednogłośne absolutorium dla zarządu powiatu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008