aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 24 lipiec 2017 Odsłony: 1024

Uroczystym akcentem czwartkowego (20.07.) posiedzenia zarządu powiatu było wręczenie profesorowi Stanisławowi Gryglowi statuetki Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego. Tytuł „Mecenasa” jest corocznie przyznawany przez Kapitułę Nagrody Starosty wraz z nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

W tym roku nagrody te były wręczane laureatom podczas sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 25 maja. Mieszkający na stałe w Rzymie profesor Stanisław Grygiel nie mógł wówczas osobiście odebrać statuetki, dlatego też podczas jego obecnego pobytu w Polsce zaproszony został wraz ze swą małżonką Ludmiłą do siedziby powiatu.
Urodzony w Zembrzycach (10.12.1934 r.) ukończył w Krakowie studia filozoficzne i filologiczne, a na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie w 1965 r. uzyskał doktorat z filozofii. Był uczniem i doktorantem ówcześnie księdza biskupa Karola Wojtyły. W latach 1966 – 1967 studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie w Louvain w Belgii. Od roku 1963 do 1980 był redaktorem miesięcznika „Znak” w Krakowie, wykładał też filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Od 1980 roku mieszka wraz z małżonką Ludmiłą w Rzymie, gdzie jest profesorem filozofii człowieka (obecnie już emerytowanym) w Papieskim Instytucie Jana Pawła II przy Papieskim Instytucie Laterańskim. W latach 1980-1983 był dyrektorem Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej. Był także konsultorem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Jako wykładowca pracował w USA oraz w Szwajcarii. Jest współzałożycielem włoskiego kwartalnika „II Nuovo  Areopago”. Stanisław Grygiel jest autorem szeregu esejów i artykułów, tłumaczonych na różne języki i opublikowanych w Europie, w Ameryce i w Azji. Wydanych zostało również kilka książek autora, z których w Polsce ukazało się pięć: „W kręgu wiary i kultury” (Warszawa, 1990), „Kimże jest człowiek?” (Kielce, 1995), „Ojczyzna jest zawsze trochę dalej” (Kielce, 1998), „Jestem, więc modlę się” (Poznań, 2012), „Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II” (Poznań, 2013). Ta ostatnia wydana została także we Włoszech i w USA.
W roku 1976 Stanisław Grygiel został laureatem Nagrody Pokojowej im. Maksymiliana Kolbego-Reinholda Schneidera. W tym roku profesora oraz jego małżonkę Ludmiłę Grygiel uhonorowano nagrodą główną FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
Wręczając statuetkę profesorowi Stanisławowi Gryglowi starosta Józef Bałos podkreślił, że jest dla niego zaszczytem uhonorować tak zasłużonego dla kultury chrześcijańskiej polskiego filozofa, filologa i wykładowcę, pochodzącego z naszego powiatu, i zawsze pamiętającego o miejscu swojego urodzenia. Dodał też, że działalność profesora na rzecz obrony wartości chrześcijańskich mająca wymiar ogólnoświatowy jest również działalnością na rzecz naszego, lokalnego dziedzictwa ukształtowanego przez kulturę chrześcijańską.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościProf. Stanisław Grygiel gościem Zarządu Powiatu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008