aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 01 wrzesień 2017 Odsłony: 1777

Z dniem 1 września 2017 r. rozpoczęło funkcjonowanie Powiatowe Centrum Usług Wspólnych, którego siedziba mieści się na trzecim piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b. Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej miało na celu m.in. usprawnienie obsługi rachunkowo – księgowej wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu – podkreślił starosta suski Józef Bałos, podczas symbolicznego otwarcia placówki.

Centrum Usług Wspólnych to wyodrębniona jednostka organizacyjna powiatu, która świadczy usługi na rzecz innych jednostek podległych powiatowi. Są to zwykle usługi o charakterze pomocniczym, m.in. finansowo – księgowe, sprawozdawczość budżetowa, rozliczanie wynagrodzeń, ewidencja rzeczowych składników majątkowych i cykliczne przeprowadzanie ich inwentaryzacji.

Utworzenie centrum oznacza dla powiatu również oszczędności finansowe, uzyskane poprzez standaryzację i ujednolicenie narzędzi księgowych oraz informatycznych, a także efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich.

Do obsługi centrum zaangażowano osoby pracujące do tej pory w jednostkach organizacyjnych, które zostały objęte obsługą centrum.

Nową placówką kierować będzie Małgorzata Mirocha, dotychczasowa główna księgowa starostwa.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych będzie zapewniać obsługę finansowo – księgową dla Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej oraz następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

 • Liceum Ogólnokształcące nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej

 • Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej

 • Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej

 • Zespół Szkół im. Św. J. Kantego w Makowie Podhalańskim

 • Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie

 • Zespół Szkół im. bł. ks P. Dańkowskiego w Jordanowie

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim

 • Dom Wczasów Dziecięcych nr 2 w Sidzinie

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

 • Dom Pomocy Społecznej w Łętowni

 • Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościUruchomienie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008