aktualności :
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 26 styczeń 2018 Odsłony: 1243

Na ostatniej sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 25 stycznia br. jednogłośnie uchwalono budżet powiatu na 2018 r. Dochody oszacowano na 99 164 923,55 zł, w tym bieżące 83 824 934,99 zł i majątkowe 15 339 988,56 zł. Wydatki zaplanowano na 98 364 923,55 zł , w tym bieżące 78 479 514,61 zł i majątkowe (przeznaczone na inwestycje) w kwocie 19 885 408,94 zł, które stanowią 20,2% całości wydatków. W budżecie po raz kolejny nie założono deficytu, a nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 800 000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Starosta suski Józef Bałos podkreślił, że obsługa zadłużenia nie wiąże się z zaciąganiem kolejnych kredytów. Zaznaczył również, iż konstruując budżet położono nacisk na maksymalne wykorzystanie wsparcia ze źródeł zewnętrznych przy finansowaniu inwestycji. Jednym z głównych założeń pozostaje współpraca rzeczowo – finansowa z gminami, na co najmniej dotychczasowym poziomie. W tym miejscu starosta podziękował gminom powiatu suskiego za okazywaną corocznie pomoc finansową, bez której nie udałoby się zrealizować najważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych na przestrzeni ubiegłych lat.

Poniżej prezentujemy wykaz najważniejszych inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie wraz z kwotami zabezpieczonymi na ich realizację:

 • przebudowa dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Maków – Żarnówka - Wieprzec - Kojszówka w miejscowości Żarnówka - 1 200 000 zł.

 • odnowa nawierzchni dróg powiatowych - 2 100 000 zł.

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej w Bystrej Podhalańskiej w ramach Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 1 462 885 zł. (wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany przez urząd wojewódzki, realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania środków)

 • remont drogi powiatowej Kuków – Targoszów w ramach Programu Rozwoju Gminnej, Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - 2 670 096 zł. (wniosek o dofinansowanie został pozytywnie zweryfikowany przez urząd wojewódzki, realizacja inwestycji uzależniona jest od przyznania środków)

 • budowa łącznika od ulicy Szpitalnej do parkingu przy starostwie powiatowym w Suchej Beskidzkiej - 815 314 zł.

 • wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej stabilizacji osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej w miejscowości Osielec - 150 000 zł.

 • współfinansowanie budowy ronda w Bystrej – Podhalańskiej - 100 000 zł.

 • zabezpieczenie korpusu drogi powiatowej w Kojszówce - 60 000 zł.

 • zakup specjalistycznego sprzętu informatycznego w ramach realizowanego przez wydział geodezji projektu "E-usługi w informacji przestrzennej w powiecie suskim" -  1 023 043 zł.

 • wymiana pieca w budynku sali gimnastycznej przez Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie – 65 000 zł.

 • wykonanie miejsc postojowych i zaplecza sportowego w Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Suchej Beskidzkiej – 105 000 zł.

 • termomodernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie - 260 000 zł.

 • remont przewiązki w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 80 000 zł.

 • budowa miejsc postojowych przy Zespole Szkół S im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej - II etap – 90 000 zł.

 • budowa przewiązki przy Zespole Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie oraz remont trzech pracowni – 250 000 zł.

 • adaptacja pracowni technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej w ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej – 73 000 zł.

 • budowa budynku administracyjno - socjlanego wraz z pomieszczeniami terapeutycznymi w Domu Pomocy Społecznej w Łętowni - 100 000 zł.

 • rozbudowa internatu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Makowie Podhalańskim – 100 000 zł.

 • realizacja „Programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza..." poprzez min. montaż kotłów do spalania węgla i biomasy V klasy, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych w gminach powiatu suskiego - 7 035 600 zł.

 • Remont Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej - 243 949 zł.

 

tekst i foto WK

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościUchwalono budżet powiatu na 2018 rok
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008