aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 13 marzec 2018 Odsłony: 817

13.03.2018 r. w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele samorządów zostali poinformowani o decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych.  Uczestniczący w tym spotkaniu starosta suski Józef Bałos odebrał z rąk wojewody Piotra Ćwika promesę informującą o przyznaniu środków w wysokości 120.000 zł na zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej w ramach zadania – stabilizacja osuwisk wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1677K w miejscowości Osielec”. Środki te możliwe były do pozyskania dzięki zaopiniowanej wcześniej pozytywnie przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym Ziemi przygotowanej przez powiat dokumentacji. Możliwe jest więc już rozpoczęcie drugiego etapu sporządzania dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i przeprowadzenie właściwych robót stabilizacyjnych wraz z odtworzeniem drogi. Koszty całości przedsięwzięcia szacowane są na około 6 milionów złotych.

fot. Krystian Hytroś, Biuro Wojewody

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościStarosta odebrał promesę
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008