aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 30 maj 2018 Odsłony: 1118

Jednym z punktów sesji Rady Powiatu Suskiego, która odbyła się 30.05.2018 r. było uroczyste wręczenie nagród Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz statuetki i dyplomu dla Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego.

 

Laureatów, jak co roku, wyłoniła Kapituła Nagrody Starosty, obradująca w składzie: Józef Bałos - starosta suski, przewodniczący Kapituły, Ryszard Hadka - przewodniczący Rady Powiatu Suskiego, Czesława Madoń – członek Zarządu Powiatu Suskiego, Artur Piórkowski - przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Suskiego, Janusz Kociołek - naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy, sekretarz Kapituły, który podczas sesji, przed wręczeniem nagród, dokonał prezentacji laureatów i ich osiągnięć.
Tytuł Mecenasa Kultury Powiatu Suskiego za rok 2017 zdobył Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej, a wyróżnienie w formie dyplomu i okolicznościowej statuetki odebrała dyrektor placówki, Jadwiga Czarny. Następnie starosta Józef Bałos, przewodniczący Rady Powiatu Suskiego Ryszard Hadka i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Suskiego Tomasz Spannbauer wręczyli nagrody i dyplomy gratulacyjne laureatom Nagrody Starosty Suskiego, którymi w tym roku zostali: Krystyna Listwan, Oddział Babiogórski Związku Podhalan w Makowie Podhalańskim oraz Grupa Synapsy działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie.
Poniżej przedstawiamy krótkie prezentacje tegorocznych laureatów.

Skansen w Sidzinie – Muzeum Kultury Ludowej jest bardzo ważnym punktem na mapie kulturalnej powiatu suskiego i ma istotne zasługi w działaniach na rzecz pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza. Wyraża się to nie tylko w prowadzonej na bieżąco przez placówkę ożywionej działalności edukacyjno-kulturalnej, ale także w licznych przedsięwzięciach mających na celu ochronę zabytkowej substancji. W latach 2016-2017 na terenie skansenu przeprowadzono m.in. szereg prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych celem zabezpieczenia obiektów i eksponatów oraz przywrócenia funkcjonalności i użyteczności elementom infrastruktury drewnianej. Uruchomiono też młyn gospodarczy oraz wzniesiono piec kuchenny przeznaczony do wypieku domowego chleba oraz odrestaurowano Izbę Pamięci.
Warto również podkreślić, że zorganizowana przez Skansen w 2017 r., plenerowa lekcja historii, której głównym punktem było widowisko rekonstrukcyjne, prezentujące pacyfikację wsi przez Niemców w ostatnich dniach stycznia 1945 r. została uhonorowana wyróżnieniem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w kategorii „Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu”.

Pani Krystyna Listwan, będąc dzieckiem, została w 1940 roku wraz z rodziną zesłana na Sybir. Przeżyła tam gehennę podobną tysiącom polskich zesłańców. Od wielu lat jest zaangażowana w działania upamiętniające te tragiczne losy Polaków pod sowiecką okupacją. Dawanie świadectwa o tamtych czasach i przekazywanie wiedzy o, przez lata przemilczanych, kartach historii Pani Krystyna traktuje wielowymiarowo. Jedną z form takich działań są spotkanie z młodzieżą, podczas których dzieli się wspomnieniami z uczniami i nauczycielami uczestnicząc także w uroczystych okolicznościowych apelach. Wiele takich spotkań odbyło się w szkołach Suchej Beskidzkiej i okolicznych miejscowości. Drugi wymiar ma charakter bardziej materialny. Pani Krystyna była inicjatorką i siłą sprawczą postawienia pomnika poświęconego: „Pamięci tysięcy polskich Sybiraków wywiezionych do Związku Radzieckiego w latach 1940 – 1956 zamordowanych i zmarłych w tajdze, tundrze i stepach bez mogił i tablic pamiątkowych. W 70 rocznicę czterech dużych zsyłek: 10 lutego, 13 kwietnia, 20 czerwca 1940 r. i 16 czerwca 1941 r. Ofiarom Katynia z kwietnia 1940.  96 ofiarom katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.” Pomnik – obelisk stoi przy kościele parafialnym w Suchej Beskidzkiej, a jego uroczyste poświęcenie i odsłonięcie miało miejsce 12 czerwca 2010 roku.
Trzeci wymiar działań ma charakter dokumentacyjny. Pani Krystyna jest autorką publikacji: „Pomnik pamięci ofiar Sybiru, Katynia, Smoleńska w Suchej Beskidzkiej”. Pamięć historyczna buduje świadomość historyczną społeczeństw i narodową tożsamość. Pani Krystyna Listwan jest w to budowanie od wielu lat bardzo zaangażowana.

Oddział Babiogórski Związku Podhalan działa od 24 marca 2007. Od tamtego czasu prezesem Oddziału jest Andrzej Sasuła a wiceprezesem Jan Suwaj. Oddział Babiogórski Związku Podhalan skupia ludzi, obecnie ok. 80 osób, którym na sercu leży dobro i rozwój regionu w zgodzie z poszanowaniem tradycji. Szczególnie to właśnie kultywowanie tradycji i przekazywanie jej kolejnym pokoleniom członkowie Związku Podhalan traktują jako swój obowiązek. Na uznanie zasługuje też działalność społeczno-kulturalna Oddziału łącząca się ściśle z wieloletnią pracą na rzecz ochrony i popularyzacji góralskiej tradycji i kultury będących ważną częścią dziedzictwa Podbabiogórza.
Oddział Babiogórski Związku Podhalan świętował w ubiegłym roku jubileusz 10-lecia działalności.

Grupa Synapsy powstała we wrześniu 2016 r. i działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszawie, tworzy ją ok. 20 osób, młodych mieszkańców Stryszawy – uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Opiekunami grupy są: Małgorzata Kłapyta – nauczycielka j. polskiego w gimnazjum w Stryszawie oraz Piotr Pochopień – pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszawie.
„Chcemy działać artystycznie i społecznie” - to dewiza, którą przyjęła i realizuje na co dzień Grupa Synapsy. Ciekawe i nowatorskie podejście do historii i tradycji swojej miejscowości, zaowocowało powstaniem „Tryptyku Stryszawskiego” - trzech amatorskich filmów o artystach ze Stryszawy: malarzu Władysławie Froncie, medalierowi Stanisławowi Sikorze i rzeźbiarzowi Ignacemu Szklarczykowi, a w planach Grupy jest już kolejny, o Beskidzkim Centrum Zabawki Drewnianej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że filmy niemal w całości zrealizowane zostały przez członków Grupy. Począwszy od opracowania scenariusza, przygotowania kostiumów, po: muzykę, montaż, nagrywanie filmów, grę aktorską. Młodzież z Synapsy rozwija też zakres swojej aktywności m.in. organizując wieczory poezji. Działalność grupy i efekty tej działalności mają wymierny kulturotwórczy wpływ na lokalną społeczność.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościNagrody Starosty Suskiego wręczone
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008