aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 23 listopad 2018 Odsłony: 1967

22 listopada 2018 r. odbyła się I sesja Rady Powiatu Suskiego VI kadencji. Najważniejszymi punktami tej sesji, mającymi zasadniczy wpływ na funkcjonowanie powiatu i jego urzędowych struktur przez następne 5 lat, były wybory prezydium rady, starosty, wicestarosty i pozostałych członków zarządu powiatu.

Sesję poprzedziła msza św., którą dla samorządowców odprawił w kościele parafialnym w Suchej Beskidzkiej ks. proboszcz Wiesław Popielarczyk. 
Na początku rozpoczętych w południe obrad Krzysztof Kołacz, przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej, a zarazem Sekretarz Powiatu, pogratulował wszystkim wybranym radnym, wręczył im zaświadczenia o wyborze oraz poinformował, że pierwszej części sesji przewodniczył będzie, zgodnie z obowiązującą procedurą, radny senior - Ryszard Hadka. Po objęciu przewodnictwa obrad R. Hadka odczytał rotę ślubowania, które następnie złożyli wszyscy radni, po czym zebrani na sali sesyjnej suskiego starostwa odśpiewali hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejnymi punktami sesji była seria głosowań, dla przeprowadzenia których wybrana został komisja skrutacyjna w składzie: Renata Babicz, Jadwiga Czarny, Piotr Talaga. Kolejne głosowania były głosowaniami tajnymi. W pierwszym z nich wybrano Przewodniczącego Rady Powiatu Suskiego. Decyzją radnych został nim Ryszard Hadka, pełniący tę funkcję również w radzie powiatu V kadencji (14 głosów „za”, 1 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”). Na wiceprzewodniczących rady, których - zgodnie z decyzją podjętą wcześniej na inauguracyjnej sesji - będzie w tej kadencji dwóch, zostali wybrani: Czesława Madoń (15 głosów „za”, 3 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”) i Tomasz Spannbauer (17 głosów „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”).
Po dokonaniu wyboru prezydium radni przystąpili do wyboru starosty. Józef Bałos, który był jedynym kandydatem, uzyskał w głosowaniu poparcie 15 radnych (przy dwóch głosach "przeciw" i czterech "wstrzymujących się") i tym samym został ponownie wybrany Starostą Powiatu Suskiego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nowo wybrany starosta przedstawił radzie swoich kandydatów do objęcia funkcji wicestarosty oraz członków zarządu powiatu. W wyniku przeprowadzonych głosowań wicestarostą wybrany został Zbigniew Hutniczak, sprawujący ta funkcję także podczas poprzedniej kadencji (16 głosów „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się), a skład zarządu uzupełnili: Krzysztof Chudzik (13 głosów „za”, 6 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”), Joanna Stypuła (17 głosów „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”) i Piotr Surzyn (13 głosów „za”, 6 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”).
W Radzie Powiatu Suskiego większość ma koalicja PiS i Powiatowej Wspólnoty Samorządowej. W skład rady wchodzą: Renata Babicz, Józef Bałos, Krzysztof Chudzik, Jadwiga Czarny, Marek Drobny, Ryszard Hadka, Zbigniew Hutniczak, Gabriela Korbel, Artur Kruźlak, Sławomir Kudzia, Alina Kuś, Czesława Madoń, Stanisław Pudo, Wit Mateusz Sarlej, Tomasz Spannbauer, Joanna Stypuła, Piotr Surzyn, Andrzej Szramowiat, Piotr Talaga, Jan Woźny, Jacek Zając.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościWybrano władze powiatu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008