aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 17 czerwiec 2019 Odsłony: 1524

Podczas odbywającego się 12 czerwca 2019 r. w Warszawie 7. Kongresu Rodzicielstwa Zastępczego uhonorowanych zostało 5 powiatów, które na swym terenie najlepiej organizują system pieczy rodzinnej. Wśród tej piątki było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej wraz z Powiatem Suskim. W imieniu Powiatu Suskiego wyróżnienie odebrał Dyrektor PCPR Krzysztof Cieżak. W Kongresie brali udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta RP, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych jest ważnym zadaniem w polityce społecznej państwa realizowanym przez instytucje i organy państwowe oraz samorządowe. Dla zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania ich przez rodziców ustanowiona jest tzw. piecza zastępcza. Obowiązek jej organizacji spoczywa na powiatach. Piecza zastępcza może być sprawowana w formie rodzinnej lub w formie instytucjonalnej.

Wyróżnienie przyznane Powiatowi Suskiemu i tutejszemu PCPR jest uhonorowaniem ich działań w zakresie realizowania zadań Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pracownicy PCPR starają się, aby każde dziecko wymagające umieszczenia w pieczy zastępczej znalazło miejsce w rodzinnych a nie instytucjonalnych formach pomocy, w wyniku czego nasz powiat nie powierza żadnego z dzieci do pieczy instytucjonalnej. Rodzinna piecza zastępcza jest o wiele lepszą, w wielu wymiarach, formą sprawowania opieki nad dzieckiem niż placówki instytucjonalne. Stosowanie takich rozwiązań ma również pozytywne skutki finansowe dla powiatu, gdyż umieszczenie dziecka w rodzinach zastępczych generuje znacznie niższe koszty niż instytucjonalna piecza zastępcza.

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościWyróżnienie dla Powiatu i PCPR
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008