aktualności :
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 18 lipiec 2019 Odsłony: 1025

Zarząd Województwa Małopolskiego uruchomił dwa konkursy dedykowane Orkiestrom Dętym z terenu województwa małopolskiego: konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” oraz „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!”

1. Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019” skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału w otwartych konkursach ofert określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych połączonych z organizację  wydarzeń związanych z rozwojem lub popularyzacją działalności orkiestr dętych (np. warsztaty, szkolenia, koncerty, spotkania, prelekcje).
Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys zł
Środki przeznaczone na realizację zadań: 250 tys. zł. 
Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu
Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.
Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630381,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html
2. Konkurs „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” ogłoszono z myślą o orkiestrach dętych działających w ramach instytucji kultury, dla których funkcję organizatora pełni gmina lub powiat z terenu województwa małopolskiego.
W ramach konkursu wspierane będą zadania: przygotowujące świadomych odbiorców i uczestników kultury wśród wszystkich grup wiekowych oraz stwarzających warunki do tworzenia i poznawania kultury i rozwijania pasji, talentów i postaw aktywnych poprzez zakup strojów, instrumentów, akcesoriów muzycznych oraz wydawnictw muzycznych dla orkiestr dętych.
Maksymalna wysokość wnioskowanej dotacji: 20 00 tys zł
Środki przeznaczone na realizację zadań: 200 tys. zł. 
Sposób składania ofert: w formie papierowej na wzorze stanowiącym załącznik do regulaminu
Termin składania wniosków: 31 lipca 2019 r.
Więcej informacji: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1630489,konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopolskiego-malopolskie-orkies.html

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościWsparcie dla orkiestr dętych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008