aktualności :
Admin
ROOT» Kategoria: Aktualności Starostwa
Opublikowano: 01 grudzień 2020 Odsłony: 1229

ZARZĄDZENIE NR 60/2020 STAROSTY SUSKIEGO
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020 roku dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U.2020 poz. 920/ oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. Kodeks pracy /Dz.U.2020 poz.1320/ w związku z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U.2019 poz.1282/ zarządzam, co następuje :

§

1. Ustalam dzień 24 grudnia 2020 r. - czwartek dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w zamian za święto przypadające w sobotę wdniu26 grudnia 2020 r.

§

2. Treść zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń, wejściach do budynku urzędu oraz na stronie internetowej www.powiatsuski.pl i BIP.

§

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościZARZĄDZENIE STAROSTY SUSKIEGO W SPRAWIE 24 GRUDNIA
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008