aktualności :
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ROOT» Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 03 kwiecień 2020 Odsłony: 1889

Informuje się że od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania, nieodpłatna pomoc prawna mieszkańcom powiatu suskiego udzielana będzie tylko za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, itp.).


Rejestracja do punktów odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00 pod nr tel. 33 875 78 75.

 
Biuro Administracyjno Prawne
ROOT» Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 26 marzec 2020 Odsłony: 2093

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy,

obecna sytuacja związana z zagrożeniem epidemią, konieczność przebywania  w izolacji, w kwarantannie domowej może być trudnym doświadczeniem dla każdego człowieka, wywoływać lęk, frustrację, złość, napięcie, poczucie bezradności, może też powodować zmiany w zachowaniu.

Jeżeli obserwujecie u siebie, swoich dzieci lub wychowanków zachowania lub emocje,  które budzą niepokój zachęcamy do skorzystania z telefonicznych konsultacji w naszej Poradni.

Poradnia uruchamia od 23 marca 2020 r. konsultacje z zakresu wsparcia w sytuacji kryzysowej, prowadzone przez specjalistów w godzinach pracy Poradni pod numerami telefonów:

PPP Maków Podhalański 33 874 26 06

PPP Jordanów 18 267 47 85

Zachęcamy również do korzystania ze strony internetowej Poradni (www.ppp.powiatsuski.pl) i do zapoznawania się z materiałami przygotowanymi przez pracowników dotyczącymi rozwoju dzieci i pracy nad jego stymulowaniem, a także materiałami dotyczącymi radzenia sobie z różnymi problemami w sytuacjach kryzysowych.


 
Admin
ROOT» Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 09 marzec 2020 Odsłony: 3350

Osoba poddana kwarantannie lub izolacji ma prawo do otrzymania świadczeń z tytułu choroby. Podstawą do ich wypłacenia jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasiłek chorobowy lub opiekuńczy, wypłacany przez płatnika składek (np. pracodawcę) lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego. Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do placówki ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji.

Ponadto jeżeli lekarz uzna, że w trakcie hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny ze względu na stan zdrowia osoby poddanej tym obowiązkom uzasadnione jest orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby i potwierdzi to wystawiając zwolnienie lekarskie, jest ono dokumentem do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń z tytułu choroby. Ocena, czy stan zdrowia uzasadnia wystawienie zaświadczenia lekarskiego, pozostaje w kompetencji lekarza.

W przypadku gdy ubezpieczony (dobrowolnie powstrzyma się od pracy) i nie otrzyma zaświadczenia lekarskiego ani decyzji inspektora sanitarnego, nie przysługuje mu prawo do świadczeń pieniężnych w razie choroby.

Zasiłek opiekuńczy

Rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, jeżeli powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka.

Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana analogicznie jak choroba dziecka. Oznacza bowiem niemożność wykonywania pracy przez jednego z rodziców dziecka w związku z koniecznością zapewnienia mu opieki.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje również w sytuacji konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do ukończenia ósmego roku życia w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek

Po wejściu w życie ustawy ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni, jeżeli w związku ze zwalczaniem zakażenia wirusem i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem nastąpi zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie wlicza się do limitu 60 dni pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym. Dodatkowy zasiłek przysługuje łącznie obojgu rodzicom w wymiarze do 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki w związku z zamknięciem placówki z powodu wirusa.

 

 

Anna Szaniawska

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa małopolskiego

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

oddział w Krakowie

ul. Pędzichów 27, 31-060 Kraków

tel. 12 42 46 266

kom. 502 008 319 
Wydział Środowiska
ROOT» Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 11 marzec 2020 Odsłony: 2631

Informujemy, że wyznaczone na dzień 18.03.2020 r. konsultacje w sprawie programu "Czyste powietrze" zostały odwołane. O terminie kolejnych konsultacji poinformujemy w terminie późniejszym.

 
Admin
ROOT» Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 04 marzec 2020 Odsłony: 5409
 

Page 1 of 6

<< Start < poprz. 1 2 3 4 5 6 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum aktualnościInformacje i komunikaty
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008