aktualności :
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Przetargi
Opublikowano: 13 sierpień 2016 Odsłony: 1859

 

Uwaga! zmiana terminu składania ofert na dzień 05.10.2016r. do godz. 10:00

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie. art. 10 ust. 1 oraz art. 39
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm./

 

na

Dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Skawica

 

Do pobrania:

dokumentacja postpowania wz.272.1.2016.wg.zip

ogoszenie o zamwieniu przesane do duue - skawica.pdf

2016-ojs156-282676-pl.pdf


Wyjaśnienia, zmiana siwz z dnia 31.08.2016r.:

wyjaśnienie zmiana siwz wz.272.1.2016.wg.1 z dnia 31.08.2016r.pdf

załącznik nr 3 do siwz- formularz ofertowy- uaktualniony.doc

załącznik nr 4 do siwz - jedz- uaktualniony.doc

Sprostowanie z dnia 14.09.2016r.:

pismo wz.272.1.2016.2 z dnia 14.09.2016r.pdf

Zmiana siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.09.2016r.

sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu przesłane do duue.pdf

zmiana siwz wz.272.1.2016.wg.3 z dnia 19.09.16r.pdf

 

Informacja z otwarcia ofert:

Opublikowano w dniu 05.10.2016 godz. 11:50

informacja z otwarcia ofert.doc

 

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:

Opublikowano w dniu 21.10.2016 godz. 14:20

sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf

 

Wynik postępowania z dnia 30.12.2016r.:

wynik WZ.272.1.2016.WG.w.pdf

 


 

 


 


 

 

 


 

 


 

 


Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówPrzetarg nieograniczony - Dostosowanie i poprawę jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków do zgodności z modelem pojęciowym, poprzez modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Skawica
Zobacz również

 

klim

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.