aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 30 wrzesień 2019 Odsłony: 3629

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. z 2018r. poz. 908) oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096)

Starosta Suski podaje do publicznej wiadomości, że


w obszarze objętym postępowaniem scaleniowym Postanowienie Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017 wykonano stabilizację punktów granicznych nowo projektowanych działek i w dniach

16 i 17 października 2019r. w godzinach od 9:00 do 16:00

w Remizie OSP w Łętowni wykonawca prac scaleniowych z Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych będzie przyjmował strony zainteresowane wizją w terenie.


Niniejsze obwieszczenie podlega wywieszeniu przez okres 14 dni (30.09.2019 – 13.10.2019) na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, Urzędzie Miejskim w Jordanowie, na tablicach ogłoszeń we wsi Łętownia, Naprawa, Osielec, Skomielna Czarna, Krzeczów, Tokarnia a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


obwieszczenie stabilizacja.docx

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówInformacje i komunikatyOBWIESZCZENIE - stabilizacja punktów granicznych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008