aktualności :
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Kategoria: Informacje i komunikaty
Opublikowano: 30 wrzesień 2019 Odsłony: 4722

Sucha Beskidzka dnia  30 wrzesień  2019 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y    S U S K I E G O

Na podstawie art. 31 z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów   ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r poz. 908

z  2019 r.  poz. 861 )

zawiadamiam, że w dniach :


19 października 2019 r  w godzinach od 7:00 do 12:00

od  21  do  23  października 2019 r  w godzinach od 8:00 do 18:00

od 24  do  26  października 2019 r  w godzinach od 8:00 do 15:00

w biurze scaleniowym mieszczącym się w budynku Remizy OSP w Wysokiej

odbędzie się okazanie projektu scalenia gruntów    ( wraz z projektem zasad obejmowania tych gruntów w posiadanie )

w s i     W y s o k a

Dla osób, które nie uczestniczyły w okazaniu projektu na gruncie będzie możliwość okazania działek w terenie.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy uczestnicy scalenia, w terminie 14 dni licząc od dnia ostatniego dnia okazania

projektu scalenia gruntów , mogą zgłaszać pisemnie Staroście Suskiemu zastrzeżenia do tego projektu.


obw. okazanie wysoka ost.odt

Jesteś tutaj:   Strona główna Archiwum przetargówInformacje i komunikatyOBWIESZCZENIE -okazanie projektu scalenia gruntów
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008