aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2583

Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe  oraz dostosowanie jej do wymogów rynku pracy są głównym celem projektów pn. ”Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, realizowanych w szkołach kształcących zawodowo prowadzonych przez powiat suski. Środki finansowe niezbędne do wykonania obu projektów pozyskano dzięki staraniom wydziału edukacji starostwa, który skutecznie  aplikował w konkursach ogłoszonych przez marszałka województwa. W ramach projektów utworzone zostały dwa branżowe Centra Kompetencji Zawodowych. Pierwsze na  bazie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej  w branży turystyczno – gastronomicznej (branża wiodąca) oraz administracyjno – usługowej (branża wspierająca).  Drugie powstało w  Zespole  Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej w branży elektryczno - elektronicznej (branża wiodąca) oraz mechanicznej i górniczo – hutniczej (branża wspierająca).

W celu poprawy jakości kształcenia wykonano szereg inwestycji w infrastrukturę. W ZS  im. W.  Witosa utworzono nową pracownię, w której  zawodu uczyć się  będą  przyszli cukiernicy. Koszt remontu i przystosowania pomieszczenia wyniósł 61 800,50 zł. Na wyposażenie w niezbędne urządzenia oraz doposażenie innych pracowni  (gastronomicznych i techniki organizacji reklamy) wydano 317 750,80 zł. Z kolei w ZS im. W. Goetla wyremontowano pracownię kształcenia w zawodzie technik - elektronik za sumę 76 300,25 zł oraz zakupiono wyposażenie o wartości 110 666,79 zł.

Do głównych działań wchodzących w zakres realizowanych projektów należy rozwijanie umiejętności praktycznych i  zdobywanie przez uczniów doświadczenia zawodowego bezpośrednio u pracodawcy.  Już w okresie wakacyjnym z tej formy wsparcia  skorzystało 79 uczniów z pięciu szkół kształcących zawodowo prowadzonych przez powiat. Każdy uczestnik po zrealizowaniu i rozliczeniu się ze stażu lub praktyki zawodowej otrzymał stypendium w wysokości 1.500 zł. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nawiązali współpracę, mogli ubiegać się o refundację poniesionych kosztów.

Łączny koszt projektów wynosi 6 383 228 zł, w tym 5 744 950 zł to pozyskane dofinansowanie, a 638 322,83 zł (10% kosztów) stanowi wkład własny powiatu.  Okres realizacji projektów przypada na lata 2017-2020.

Jesteś tutaj:   Strona główna EdukacjaUruchomiono Centra Kompetencji Zawodowych
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008