aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 4513

Powiat suski wspólnie z pozostałymi powiatami oraz innymi organami prowadzącymi szkoły zawodowe w Małopolsce przystąpił w 2010 r. do udziału w realizacji projektu systemowego Województwa Małopolskiego pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Jest to największy jeśli chodzi o budżet, zakres i czas trwania, projekt edukacyjny w naszym powiecie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Łączna wartość projektu w całym województwie wynosi 140 mln zł, z czego na nasz powiat przypada 3 231 966,82 zł, w tym 412 075,78 zł (12,75%) stanowi nasz wkład własny. Projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2014.

Celem głównym projektu, jak sama nazwa wskazuje, jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w branżach: mechaniczno - mechatronicznej, budowlanej, informatyczno - elektronicznej, turystyczno - gastronomicznej, rolno - przetwórczej, społeczno - medycznej oraz usługowej.

Projekt jest realizowany w 5 zespołach szkół ponadgimnazjalnych zawodowych: ZS im. W. Witosa w Suchej B., ZS im. W. Goetla w Suchej B. , ZS im. św. J. Kantego w Makowie P., ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie, ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie)

Aby osiągnąć zamierzony cel projektu planowane jest przeprowadzenie w powyższych szkołach blisko 50 rodzajów kursów branżowych,  szkoleń i zajęć pozalekcyjnych wzmacniających kompetencje kluczowe, a także doradztwa zawodowego, praktyk u przedsiębiorców i innych form wsparcia uczestników projektu. Dzięki temu uczniowie techników i zasadniczych szkół zawodowych kończąc szkołę mają być lepiej przygotowani do wymagań rynku pracy i nabyć dodatkowe kwalifikacje pozwalające szybciej znaleźć zatrudnienie.

Spośród planowanych form wsparcia można wymienić np. kursy prawa jazdy kat. B, operatora koparki, wózka widłowego, spawania, kursy komputerowe, gastronomiczne (np. carvingu, kuchni śródziemnomorskiej, cateringu), kursy barmana, pilarza, fryzjerski, AutoCAD, pilota wycieczek; zajęcia z j. obcych, matematyki, nauk przyrodniczych, i wiele innych.

Należy podkreślić, iż wszystkie te kursy i zajęcia będą bezpłatne, w nielicznych przypadkach uczestnik pokryje jedynie sam koszt egzaminu kwalifikacyjnego.

Projekt koordynuje wydział Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.


Jesteś tutaj:   Strona główna EdukacjaRozwój kształcenia zawodowego
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008