aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Edukacja

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 96

Od 21 listopada 2017 r. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Makowie Podhalańskim z punktem zamiejscowym w Jordanowie pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno- Opiekuńczego (OKRO) w powiecie suskim w ramach rządowego programu „Za życiem”. Ośrodek udziela kompleksowej pomocy dzieciom niepełnosprawnym, zagrożonym niepełnosprawnością z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi  w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz ich rodzinom.

Czytaj więcej: Program kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 105

W ramach programu rządowego pn. Rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” powiat suski otrzymał w roku 2020 wsparcie finansowe w wysokości 14 000 zł dla Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej, z przeznaczeniem na zakup dwóch monitorów interaktywnych.

Czytaj więcej: Program "Aktywna tablica"
 
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2891

16 listopada 2018 r.  w Krakowie, w gabinecie Marszałka Województwa Małopolskiego, podpisana została, w formie aktu notarialnego, umowa darowizny przekazująca Powiatowi Suskiemu budynek byłego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych stanowiący obecnie część kompleksu Liceum Ogólnokształcącego w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej: Umowa warta 3 i pół miliona
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2867

 

W roku szkolnym 2017/2018 w zespołach szkół w Suchej Beskidzkiej im. W. Witosa i W. Goetla oraz w ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie rozpoczęto wdrażanie projektu pn.„Małopolska Chmura Edukacyjna”. Przedsięwzięcie zakłada m. in. prowadzenie nowatorskich zajęć wykładowych i laboratoryjnych z wykorzystaniem potencjału szkół wyższych z terenu Małopolski w oparciu o infrastrukturę umożliwiającą wirtualne lekcje w czasie rzeczywistym (on - line).

 

Czytaj więcej: Małopolska Chmura Edukacyjna
 
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Edukacja
Odsłony: 418

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej przekazało 43 laptopów szkołom oraz placówkom oświatowym prowadzonym przez powiat suski. Sprzęt trafił do sześciu jednostek, które wcześniej zgłosiły zapotrzebowanie.

Zakupione komputery będą  użyczane  potrzebującym uczniom oraz nauczycielom w celu prowadzania nauczania zdalnego, a także mogą być wykorzystywane do realizacji zajęć dydaktycznych w przypadku prowadzenia nauczania stacjonarnego.

Wśród placówek, które otrzymały sprzęt były:

  • Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej,
  • Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej,
  • Zespół Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
  • Zespół Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie,
  • Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej,
  • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Makowie Podhalańskim.

Laptopy sfinansowane zostały ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” w ramach programu  „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

 
Wydział Edukacji i Zdrowia Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2144

 

 

 

 

 

W latach 2016-2018 w ramach rządowego programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” mającego na celu promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży powiat suski jako organ prowadzący uzyskał ze środków budżetu państwa wsparcie finansowe dla następujących szkół:

Czytaj więcej: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Edukacja
Odsłony: 2731

Wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe  oraz dostosowanie jej do wymogów rynku pracy są głównym celem projektów pn. ”Kreatywny uczeń – profesjonalista w zawodzie” oraz „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy”, realizowanych w szkołach kształcących zawodowo prowadzonych przez powiat suski.

Czytaj więcej: Uruchomiono Centra Kompetencji Zawodowych
 

Page 1 of 3

<< Start < poprz. 1 2 3 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Edukacja
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008