aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 2665

Oszczędność czasu i pieniędzy. Tak najkrócej podsumować można efekty jakie uzyskane zostaną dzięki realizacji dużego projektu geodezyjnego pn. „E-usługi w informacji przestrzennej w Powiecie Suskim”, którego wdrażanie rozpoczął w 2016 roku Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem suskiego starostwa. Finalizacja prac projektowych pozwoli na m.in. skrócenie czasu procedowania spraw urzędowych z zakresu informacji przestrzennej, umożliwienie dostępu do danych i dokumentów związanych z informacją przestrzenną bez konieczności wizyty w starostwie, dokonywanie opłat i transakcji za pomocą płatności elektronicznej, obniżenie kosztów procesu uzgadniania dokumentacji, usprawnienie procesów inwestycyjnych, planowania przestrzennego oraz obrotu nieruchomościami.

Czytaj więcej: E-usługi w informacji przestrzennej
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 1614

W lipcu 2015 r. zakończyły się roboty związane z realizacją II etapu scalenia gruntów na obszarze 981 ha we wsi Łętownia. Projekt obejmował prace geodezyjne oraz proces zagospodarowania poscaleniowego, w ramach którego wybudowano 16 km nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a kolejne 23 km zmodernizowano. Scalanie gruntów jest klasycznym rozwiązaniem zmierzającym do kompleksowej poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie.

Czytaj więcej: Zakończono II etap scaleń w Łętowni
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 4111

Celem scalenia gruntów jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Na terenie powiatu suskiego - na części obszaru wsi Łętownia – w latach 2006 - 2008 przeprowadzono I etap scalenia gruntów na obszarze 206 ha. W wyniku prac scaleniowych i urządzeniowo - rolnych wybudowano drogi o nawierzchni żwirowej i asfaltowej. Wszystkie działki mają zapewniony dostęp do drogi publicznej. Średnia powierzchnia działek po scaleniu zwiększyła się trzykrotnie. Łączny koszt wraz z etapem zagospodarowania poscaleniowego wyniósł ok. 2 mln. zł.

Czytaj więcej: Scalania gruntów wsi Łętownia
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 5577

W Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej prowadzona jest modernizacja istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Głównym jej celem jest założenie ewidencji gruntów, budynków i lokali, aktualizacja danych dotyczących terenów zabudowanych zgodnie z faktycznym stanem w terenie oraz stanem prawnym, a także zastąpienie analogowych (papierowych) map katastralnych w skali 1:2880, cyfrowymi. Poprawi to jakość i wiarygodność informacji o nieruchomościach gromadzonych w rejestrach publicznych oraz usprawni dostęp do informacji szerszej grupie odbiorców.

Czytaj więcej: Modernizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 2430

18 marca br w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, wchodzącego w zakres II etapu scalania gruntów wsi Łętownia.

Czytaj więcej: Podpisano umowę na opracowanie projektu budowy i modernizacji dróg rolniczych w Łętowni
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Geodezja
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008