aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Geodezja
Odsłony: 3956

18 marca 2014 r. w starostwie powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach procesu zagospodarowania poscaleniowego, wchodzącego w zakres II etapu scalania gruntów wsi Łętownia.

W spotkaniu zorganizowanym przez starostę suskiego Tadeusza Gancarza uczestniczył wójt gminy Jordanów Stanisław Pudo, reprezentant wykonawcy A&J Consulting Andrzej Kałużny, naczelnicy wydziałów: geodezji - Rafał Hajdyła, inwestycji - Igor Głuc, architektury i budownictwa - Lucyna Grabowska oraz pracownicy zaangażowani w realizację zadania. W trakcie spotkania omówiono m. in. zasady wzajemnej współpracy partnerów projektu pod kątem sprawnego i terminowego przeprowadzenia procesu projektowania.

W ramach zagospodarowania posacleniowego wybudowanych zostanie w Łętowni 23,5 km nowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych za kwotę 3 003 588 zł. Kolejne 23,7 km dróg zostanie poddane modernizacji, na co zaplanowano 1 219 973 zł. Koszt dokumentacji projektowej wyniósł 139 605 zł.

Przypomnijmy - od 2010 roku w Łętowni realizowany jest II etap scalenia, obejmujący obszar 981 ha. Łączny koszt całego zadania wynosi 7 190 940 zł. Z tej kwoty 2 430 114 zł przeznaczone zostanie na prace geodezyjne, 4 760 826 zł na prace urządzeniowo – rolne, w rezultacie których powstaną drogi dojazdowe do pól, które zapewnią każdej działce dostęp do drogi publicznej.

Projekt w 75% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania pn. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwijaniem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Pozostała część (25%) pokrywana jest z budżetu państwa.

Termin zakończenia prac planowany jest na czerwiec 2015 r.

Jesteś tutaj:   Strona główna GeodezjaPodpisano umowę na opracowanie projektu budowy i modernizacji dróg rolniczych w Łętowni
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008