aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Infrastruktura

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 798

W 2016 roku kontynuowane były szeroko zakrojone prace związane z utrzymaniem i poprawą stanu infrastruktury drogowej powiatu. Największą zrealizowaną inwestycją był remont drogi w Marcówce, który objął wykonanie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej i podbudowy, budowę chodnika, oświetlenia oraz poprawę odwodnienia na łącznej długości 1,8 km. Inwestycja o łącznej wartości 1.700.000 zł realizowana była w ścisłej współpracy i ze znacznym wsparciem finansowym gminy Zembrzyce. Na kompleksowy remont drogi powiat uzyskał dofinansowanie na poziomie 50% z krajowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Rozpoczęła się też, także we współpracy z gminą Zembrzyce, budowa przy tej drodze dodatkowego odcinka chodnika o długości 680 mb za kwotę 400.000 zł.

Czytaj więcej: Inwestycje na drogach w 2016 r.
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 1325

Początkiem grudnia 2016 r. ukończono budowę i wykonano odbiór techniczny nowego mostu nad Dziarskim Potokiem w Toporzysku. Dotychczasowy stalowo – drewniany most zastąpiony został nowym żelbetowym o nośności 50 ton. Obiekt posiada jezdnię o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m oraz bezpieczniki. Całość zabezpieczono indywidualnie zaprojektowanymi barierami ochronnymi.

Czytaj więcej: Kolejny nowy most w powiecie
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 1115

Końcem września 2015 r. zakończono prace remontowe na drogach powiatowych, które uległy zniszczeniu na skutek obfitych opadów deszczu w maju 2014 r. Środki na ich wykonanie  pozyskano z rządowego programu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Zakres prac objął położenie nowych nawierzchni asfaltowych oraz wyremontowanie części przepustów na odcinkach dróg powiatowych: Wieprzec – Skomielna Czarna (1,1 km), Maków Podhalański – Żarnówka – Wieprzec – Kojszówka (1,2 km), Skawica – Warty – Juszczyn (1,1 km), Kuków – Lachowice – Koszarawa (1,2 km), Zawoja – Podpolice – Sucha Góra (900 m). Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 2 201 697 zł., z czego kwota przyznanej dotacji to 1 761 356 zł.

Czytaj więcej: Usuwanie szkód powodziowych
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 2325

W 2014 roku  starostwo powiatowe po raz pierwszy zrealizuje inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Opracowany i ustanowiony w 2008 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych - zwanych potocznie „schetynówkami”.

Czytaj więcej: Pierwsze „schetynówki” w powiecie suskim
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 1386

30 października 2015 r. zakończono remont dróg powiatowych na terenie miasta Sucha Beskidzka. W ramach inwestycji przebudowane zostały odcinki dróg w ciągu ulic: Zamkowa, Rynek, Kościelna, Szpitalna, hr. J. Tarnowskiego, Błądzonka i Przemysłowa. W toku prac m.in. położono 3000 metrów nowej nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej, odtworzono chodniki na długości ok. 2400 metrów, wykonano miejsca postojowe w rejonie skrzyżowania ul. Błądzonka z ul. Beniowskiego, wyremontowano most na ul. Przemysłowej oraz przepust na Błądzonce.

Czytaj więcej: Wyremontowano kolejne drogi
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 996

W czerwcu 2015 roku zakończono budowę budynku przeznaczonego na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, zlokalizowanego obok Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Juszczynie. W dwukondygnacyjnym obiekcie o powierzchni użytkowej 456 m2 znajdują się przestronne sale zajęć wraz z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia gospodarcze oraz zaplecze socjalne dla personelu. Uruchomienie warsztatów zaplanowano na grudzień 2015 r.

Czytaj więcej: Zakończono budowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 1447

 

Od początku lipca do końca listopada 2013 roku  trwały prace mające na celu gruntowną przebudowę dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Maków – Grzechynia - Zawoja w miejscowości Grzechynia. Ich efektem są dwa nowe mosty o długości ok. 31 m każdy. Obiekty mają konstrukcję ramową o szerokości jezdni 6,5 m oraz chodnik. Między mostami  wykonano od strony potoku Grzechynka  umocnienie korpusu drogowego w postaci muru oporowego na długości ok. 50 m.

Czytaj więcej: Nowe mosty w Grzechyni
 

Page 1 of 2

<< Start < poprz. 1 2 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna Infrastruktura
Zobacz również

 

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008.