aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 4302

Początkiem grudnia 2016 r. ukończono budowę i wykonano odbiór techniczny nowego mostu nad Dziarskim Potokiem w Toporzysku. Dotychczasowy stalowo – drewniany most zastąpiony został nowym żelbetowym o nośności 50 ton. Obiekt posiada jezdnię o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m oraz bezpieczniki. Całość zabezpieczono indywidualnie zaprojektowanymi barierami ochronnymi.

Inwestycja została zrealizowana za kwotę 415 000 zł,  w tym  50 % stanowiła  dotacja pozyskana z  rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, a pozostała kwota pochodziła  ze środków powiatu suskiego.

W rezultacie oszczędności poprzetargowych związanych z wyborem wykonawcy mostu zlecono dodatkowo remont odcinka drogi powiatowej Pcim - Łętownia - Jordanów. W ramach robót, których wartość wyniosła 177 tys. zł, wzmocniono podbudowę oraz położono nową nawierzchnię na długości 0,4 km.

(WK)

 

Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaKolejny nowy most w powiecie
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008