aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 2586

 

W październiku 2017 roku zakończył się trwający ponad trzy miesiące remont pięciokilometrowego odcinka drogi powiatowej Zawoja – Przysłop - Stryszawa. W ramach zadania położona została nowa nawierzchnia asfaltowa, zmodernizowano przepusty, poprawiono odwodnienie, odnowiono istniejące perony przystankowe oraz wyremontowano most na rzece Skawica w miejscowości Zawoja.

Inwestycja w tak szerokim zakresie była możliwa dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rządowego "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" oraz pomocy udzielonej przez gminy Stryszawa i Zawoja, która umożliwiła zabezpieczenie środków potrzebnych na sfinansowanie wkładu własnego.

Całkowita wartość zadania zgodnie z umową zawartą z wykonawcą - firmą EUROVIA wyniosła 3 776 065 zł,

  • dotacja celowa z budżetu państwa 1 667 334 zł

  • udział powiatu 1 000 000 zł

  • udział gminy Stryszawa 282 000 zł

  • udział gminy Zawoja 682 000 zł.

Ostateczna kwota dotacji oraz wysokość udziału powiatu może jeszcze ulec korekcie po końcowym rozliczeniu projektu.

(tekst i foto WK)

Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaModernizacja drogi powiatowej Zawoja – Przysłop - Stryszawa
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008