aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 2724

Na początku listopada 2017 r. oddano do użytku nowy most w ciągu drogi powiatowej Zawoja – Przysłop - Stryszawa na potoku Hucisko w Stryszawie. Inwestycję o wartości 880 000 zł zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w kwocie 440 000 zł. Pozostałą sumę (440 000 zł) pokryto z budżetu powiatu.

W ramach wykonanych prac rozebrano istniejący zniszczony obiekt i zastąpiono go nowym o konstrukcji żelbetowej, umocniono skarpy i dno potoku, a także przebudowano odcinek drogi dojazdowej. Na czas trwania robót wykonawca zobowiązany był również wznieść przeprawę zastępczą, by ograniczyć do minimum uciążliwości dla kierowców. Nowo wybudowany most zwiększy bezpieczeństwo  komunikacyjne w tym rejonie i wpłynie na poprawę infrastruktury drogowej powiatu.

(foto WK)

Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaNowy most w Stryszawie
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008