aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 3877

W latach 2009 – 2011 zrealizowano projekt pn. „Poprawa dostępności transportowej dla rozwoju gospodarczego powiatu suskiego poprzez przebudowę dróg K1702 Kuków – Tarnawa i K1704 Mucharz – Śleszowice”, dla którego pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

W ramach projektu zmodernizowano ponad 12 km drogi wraz z obiektami inżynieryjnymi (mosty, przepusty) w liczbie 41 sztuk.

Łączna wartość modernizacji wyniosła 11 638 480,80 zł, w tym udział:

  • powiatu suskiego - 4 374 375,70 zł
  • gminy Stryszawa - 1 500 000,00 zł,
  • gminy Zembrzyce - 500 000,00 zł,
  • powiatu wadowickiego - 500 474,91 zł, w tym gminy Mucharz - 248 424,19 zł.

Dofinansowanie unijne udzielone w ramach MRPO na lata 2007-2013 wyniosło 4 763 630,19 zł.

4 kwietnia 2012 r w Kukowie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali starosta suski Tadeusz Gancarz, marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa, wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak.

Projekt był realizowany przez Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaModernizacja drogi powiatowej Kuków - Mucharz
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008