aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Infrastruktura
Odsłony: 3600

W 2012 r. pozyskano  dodatkowe środki zewnętrzne z przeznaczeniem na usuwanie zniszczeń dróg powiatowych, spowodowanych przez powódź oraz powstałych w okresie zimowym.

Kwota pozyskanych dotacji wyniosła 1 959 230 zł, w tym 1 204 955 zł pochodziło z budżetu państwa w ramach  Programu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i 754 275 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.

Wkład własny powiatu wyniósł 328 861 zł.

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 288 092 zł.

W ramach powyższych funduszy wykonano i zakończono następujące zadania:

  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1715 ul. Za wodą w Makowie Podhalańskim (odcinek 1,6 km - odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1694 Koszarawa – Zawoja – Wełcza (odcinek 1,3 km - odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1698 Pewelka – Hucisko – Krale (odcinek 0,6 km - odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K 1685 Pcim – Łętownia - Jordanów (odcinek 1,3 km - odbudowa nawierzchni wraz z poboczami)
  • Odbudowa drogi powiatowej nr K1683 Jordanów – Toporzysko – Sidzina (odcinek 0,5 km - odbudowa korpusu drogi wraz z barierami energochłonnymi)
  • Odbudowa drogi powiatowej Nr K 1705 Barwałd-Stryszów-Marcówka (odcinek 0,1 km - odbudowa nawierzchni oraz korpusu drogi)
  • Odbudowa drogi powiatowej Wieprzec -Skomielna Czarna (odcinek 0,5 km – odbudowa nawierzchni wraz z poboczami).

W sumie w ramach pozyskanych środków „powodziowych”  wyremontowano  5,9 km dróg powiatowych.

Poniżej kilka zdjęć przedstawiających stan "przed"  i "po" wykonaniu robót.

Jesteś tutaj:   Strona główna InfrastrukturaLikwidacja szkód powodziowych
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008