aktualności :
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa
Opublikowano: 05 luty 2021


DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGOhttp://www.powiatsuski.pl/images/remote/http--powiatsuski.pl-images-ikony-loga-znaki_strona_www.png


[NAZWA FUNDUSZU] : FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH


[NAZWA PROJEKTU]:  ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1702K KUKÓW-KRZESZÓW-TARNAWA W KM OD 5+912,00 DO KM 6+509,00 W MIEJSCOWOŚCI TARNAWA GÓRNA, GMINA ZEMBRZYCE, POWIAT SUSKI


DOFINANSOWANIE: 317 245,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 648 831,90 ZŁ


W ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 1702K Kuków-Krzeszów-Tarnawa zaprojektowano budowę chodnika lewostronnego z odwodnieniem i robotami towarzyszącymi w miejscowości Tarnawa Górna. Zrealizowana inwestycja w wyraźny sposób ułatwiła poruszanie się pieszych po drodze oraz poprawiła bezpieczeństwo poruszających się tam pojazdów, poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz poszerzenie jezdni przy chodniku. Zmodernizowany w trakcie inwestycji system odwodnienia drogi i terenów przyległych zapewnia dodatkowo prawidłowe odprowadzenie wód opadowych w rejonie wykonanych prac budowlanych.

Galeria zdjęć z realizacji zadania

 
Wydział Inwestycji, Drogownictwa i Rozwoju Kategoria: Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa
Opublikowano: 09 grudzień 2020

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA[Nazwa programu] ZADANIE ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 1997, 2001, 2004, 2014-2016 I 2017


[Nazwa projektu:]  Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140 – Etap II


DOFINANSOWANIE: 5 558 271,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 974 383,12 ZŁ


[KRÓTKI OPIS PROJEKTU]

W ramach realizacji zadania pn: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140 etap II zostanie dokończone zadanie rozpoczęte w 2019r. W ramach II etapu przewidziano m.in. dokończenie konstrukcji wsporczej w linii A oraz wykonanie dodatkowo zabezpieczenia w postaci palisady (linia B) a także kompleksowe odwodnienie terenu w tym odprowadzenie wody za pomocą konstrukcji kamienno-betonowej gwarantującej dużą stabilność w przypadku ruchu osuwiska. Dokonano zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarpy powyżej drogi powiatowej siatką stalową kotwioną gwoździami gruntowymi.  Przewidziano również dodatkowe odwodnienie płyty żelbetowej a także wzdłuż konstrukcji wsporczej linii A. W części drogowej przewidziano kompletne odtworzenie pasa drogowego (m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, elementy BRD). Stabilizacja osuwisk zapewni bezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców miejscowości Osielec, których posesje są zlokalizowane w rejonie oddziaływania osuwisk. Z obecnych rozwiązań budowlanych skorzystają również użytkownicy drogi z pobliskich miejscowości dla których powyższy odcinek stanowi ważny ciąg komunikacyjny.


Galeria zdjęć z realizacji zadania 
Jesteś tutaj:   Strona główna Dofinansowane z Budżetu Państwa
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008