aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Utworzono: 12 luty 2013 Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Kultura i Promocja
Odsłony: 3600

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej rozpoczęło realizację projektu "Sieć podbabiogórskich infokiosków it". Wniosek projektowy złożony został wcześniej przez Wydział Kultury, Kultury Fizycznej, Turystyki i Promocji Powiatu do biura Euroregionu Beskidy w Bielsku Białej, które prowadziło nabór projektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013. Projekt powiatu został najwyżej oceniony przez panel ekspertów i w połowie grudniu ubiegłego roku uzyskał ostateczne zatwierdzenie dofinansowania przez polsko-słowacki Komitet Monitorujący.

Projekt ten realizowany jest w partnerstwie ze słowackim Zdrużeniem Babia Hora, a jego głównym celem jest powstanie transgranicznego systemu informacji turystycznej po polskiej i słowackiej stronie Babiej Góry. Na terenie powiatu suskiego zlokalizowanych zostanie 10 infokiosków, po jednym zewnętrznym w każdej gminie oraz 1 w budynku starostwa. W infokioskach, spełniających funkcję elektronicznych punktów informacji turystycznej, będzie można całodobowo uzyskać, również w wersjach językowych: angielskiej i słowackiej, podstawowe wiadomości dotyczące naszego regionu, które będą przydatne zarówno dla odwiedzających nasz powiat gości jak i dla jego mieszkańców.

Obok partnera słowackiego w realizacji projektu uczestniczyć będą również wszystkie podbabiogórskie gminy, które m.in. przygotują miejsca pod montaż infokiosków. Całkowita wartość projektu oszacowana została na 58 800 EUR, z czego 85% pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej, 10% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy oraz 5% z budżetu powiatu suskiego.

Jesteś tutaj:   Strona główna Kultura i PromocjaSieć podbabiogórskich infokiosków
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008