aktualności :

Wydział Środowiska

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00
Naczelnik Wydziału – Paweł Dyrcz

Dane kontaktowe »
Od 1.01.2018 r. nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi) będzie prowadzony przez pracowników

Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.

Osoba sprawująca nadzór

Zasięg obwodu

Termin dyżuru

Telefon/ email


mgr inż. Grzegorz ZachuraGmina Stryszawa

Gmina Zembrzyce

Gmina Budzów

Miasto Maków Podhalański

Miasto Sucha Beskidzkakażdy piątek

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 076

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Grzegorz MalinowskiGmina Maków Podhalański

Gmina Zawoja

(z wyłączeniem Babiogórskiego Parku Narodowego)
każda środa

9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 077

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


mgr inż. Krzysztof Hernas
Miasto Jordanów

Gmina Jordanów

Gmina Bystra-Sidzina
każdy poniedziałek 9:00 – 11.00

Wydział Środowiska

pok. 110

730 623 078

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Pracownicy sprawujący nadzór pracują w następujących godzinach

poniedziałek - 9.00 - 17.00

wtorek - piątek - 7.00 - 15.00


Świadectwa legalności pozyskania drewna wydawane są w oparciu

1. dane z ewidencji gruntów

2. dane z uproszczonych planów urządzenia lasu


Legalizacja i cechowanie drewna odbywa się przy użyciu

1. systemu informatycznego

2. systemu płytkowego


Do pobrania


1. zasady cechowania drewna w lasach urządzonych

zawiadomienie o pozyskaniu drewna


2. zasady cechowania drewna w lasach nieurządzonych

wniosek o wydanie decyzji w zakresie pozyskania drewna i wydanie świadectwa legalności


Sposób wyyliczenia masy drewna do pozyskania według uproszczonego planu urządzenia lasu


Przed przystąpieniem do wycinki należy zapoznać się z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej Pobierz


Do pobrania:

A las nam rośnie - poradnik dla właścicieli lasów


Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi nadzór nad lasami prywatnymi będzie prowadzony tak jak dotychczas tel. kont. 33/877 51 10
Jesteś tutaj:   Strona główna Nadzór nad lasami
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008