aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Pomoc społeczna

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 1358

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn.:„ Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”  dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu. Łączne dofinansowanie wyniesie 773 500 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych oraz poprawa stanu zdrowia osób biorących w nim udział.

Czytaj więcej: Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 1066

Zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej  projekt pn.  "Aktywni mogą więcej" objął  wsparciem:

w 2013 r:

  • 39 osób niepełnosprawnych

  • 3 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

  • 8 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 8 dzieci

w 2014 r.:

  • 39 osób niepełnosprawnych

  • 9 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

  • 7 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 7 dzieci

Czytaj więcej: "Aktywni mogą więcej" - (edycja 2013 - 2014)
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 2289

W 2012 powiat suski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywni mogą więcej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W latach 2010 do 2012 projektem tym zostanie objętych 59 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostających w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących, a także 31 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w związku z usamodzielnieniem się. Łączna kwota projektu (w okresie 2010 - 2012) wyniesie 832 904, 39 zł. (środki w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Czytaj więcej: "Aktywni mogą więcej"
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Pomoc społeczna
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008