aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 677

Zrealizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Suchej Beskidzkiej  projekt pn.  "Aktywni mogą więcej" objął  wsparciem:

w 2013 r:

 • 39 osób niepełnosprawnych

 • 3 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

 • 8 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 8 dzieci

w 2014 r.:

 • 39 osób niepełnosprawnych

 • 9 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej

 • 7 rodziców dzieci niepełnosprawnych i 7 dzieci

   

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy wyrazili chęć i podpisali stosowne deklaracje uczestniczyli w konsultacjach  z psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikiem socjalnym, w wyniku czego zostały określone formy wsparcia

tj.:

 • poradnictwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 h

 • dodatkowa rehabilitacja stacjonarna w Miejskim Ośrodku Zdrowia w Suchej Beskidzkiej w wymiarze 10 h dla 26 osób

 • wizyta studyjna w spółdzielni socjalnej w Krakowie „Styl i smak"

 • bezpłatny 13-dniowy pobyt rehabilitacyjny

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych w Katowicach zorganizował i przeprowadził pobyty rehabilitacyjne wg poniższego zestawienia:

OW „Jawor” Sarbinowo - 4 osoby

OW „Posejdon” Jastarnia - 8 osób

WSP „Opole” Dźwirzyno – 5 osób

OSW „Argentyt Dąbki – 6 osób

ORW „Hyrny” Zakopane - 4 osoby

DW „Jagiellonka” Krynica – 6 osób

Hotel „Ziemowit” Ustroń – 3 osoby

 

 • Bezpłatne szkolenia zawodowe:

kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w wym.40 h dla 3 osób

kurs palacz kotłów co w wym.40 h dla 3 osób

kurs projektant stron www w wym. 60 h dla 1 osoby

kurs kucharz w wym. 80 h dla 1 osoby

kurs podstawy księgowości wspomagane komputerem w wym. 80 h dla 3 osób

kurs obsługa komputera w wym. 50 h dla 12 osób

kurs obsługa wózka widłowego z wymianą butli gazowej w wym. 53 h dla 3 osób

kurs florystyczny w wym.40h dla 10 osób

Kursy zawodowe zostały zorganizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Suchej Beskidzkiej.

 

Wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej:

 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 h

 • poradnictwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

 • bezpłatne szkolenia zawodowe

 • kurs obsługa komputera 1WRZ w wym. 50

 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci:

 • poradnictwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

 • trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 h

 • bezpłatny 13-dniowy pobyt rehabilitacyjny

ORW „Słowiniec” w Poddąbiu ul. Promenada Słońca 24 zorganizował i przeprowadził dla rodziców oraz dzieci pobyt rehabilitacyjny.

Bezpłatne szkolenia zawodowe:

 • kurs podstawy księgowości wspomagane komputerem w wym. 80 h dla 2 RDN.
 • kurs florystyczny w wym.40h dla 5 RDN
 • kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej w wym.40 h dla 1RDN
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych w wymiarze 40 h

 • poradnictwo psychologiczne

 • doradztwo zawodowe

W ramach projektu siedmioro  dzieci miało dodatkową terapię Integracji Sensorycznej w Pracowni Diagnozy i Terapii Dziecka „Lobus” w Suchej Beskidzkiej w wymiarze 10h/dziecka oraz terapia w grocie solnej dla 1 dziecka.

Efekty: podjecie zatrudnienia przez 3 osoby niepełnosprawne, podjecie nauki w szkole policealnej przez 1 osobę.

 

Łączna wartość pozyskanego dofinansowania  ze środków Unii Europejskiej w latach  2008-2014  wyniosła 1.859.353,16zł

Jesteś tutaj:   Strona główna Pomoc społeczna"Aktywni mogą więcej" - (edycja 2013 - 2014)
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008