aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 750

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn.:„ Aktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR w Suchej Beskidzkiej”  dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu. Łączne dofinansowanie wyniesie 773 500 zł. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych, kompetencji społecznych oraz poprawa stanu zdrowia osób biorących w nim udział.

Dla osób, które zostaną zakwalifikowane do projektu po przeprowadzonej diagnozie potrzeb przez specjalistów (doradcę zawodowego oraz psychologa) planuje się następujące działania:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne
  • kursy zawodowe
  • wyjazdy szkoleniowo - integracyjne
  • 20 godzin rehabilitacji stacjonarnej lub w warunkach domowych
  • staże zawodowe
  • praca socjalna
  • treningi kompetencji i umiejętności społecznych

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

33 874 40 31

Pok. Nr 214

 

 

 Jesteś tutaj:   Strona główna Pomoc społecznaAktywizacja społeczna i zawodowa klientów PCPR
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008