aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Pomoc społeczna
Odsłony: 3888

W 2012 powiat suski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej kontynuuje realizację projektu systemowego pod nazwą „Aktywni mogą więcej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W latach 2010 do 2012 projektem tym zostanie objętych 59 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, pozostających w wieku aktywności zawodowej, nie pracujących, a także 31 wychowanków opuszczających rodzinę zastępczą w związku z usamodzielnieniem się. Łączna kwota projektu (w okresie 2010 - 2012) wyniesie 832 904, 39 zł. (środki w 100% pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego).

 

W roku 2011 do projektu przystąpiło 47 beneficjentów powiatu suskiego (36 osób niepełnosprawnych oraz 11 wychowanków rodzin zastępczych). Środki finansowe jakie przeznaczono na realizację projektu systemowego wyniosły 249 871,32 zł.

W 2012 planowane jest objęcie  wsparciem ośmioro wychowanków rodzin zastępczych, którzy podejmą decyzję o opuszczeniu rodzin zastępczych w związku z ukończeniem 18 lat i rozpoczną samodzielną już drogę życiową oraz 30 osób niepełnosprawnych.

Jesteś tutaj:   Strona główna Pomoc społeczna"Aktywni mogą więcej"
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008