aktualności :

Wydział Bezpieczeństwa, Administracji i Spraw Obywatelskich

Siedziba: ul Kościelna 5b, pokój 24
ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. / fax. 33/ 874 27 33, (33) 875-79-11
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W GaleriiNajczęstszą przyczyną powstawania pożarów są:
- bezmyślne bądź umyślne działanie człowieka,
- zwarcie i wady instalacji elektrycznej,
- wyładowania atmosferyczne.

 

Przed wystąpieniem pożaru

Nie dopuść do powstania pożaru !!!

a. skontroluj domowe źródła ogrzewania i usuń wszelkie nieprawidłowości:
- bardzo ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (np. przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel), zgodnie z instrukcją obsługi,
- zabezpiecz materiały mogące ulec zapaleniu (podłoga, ściany, firany, meble, stosy gazet itp.), przed możliwością kontaktu z otwartym ogniem, żarem oraz gorącym popiołem,
- nie używaj kuchenek gazowych do dogrzewania mieszkania.
b. sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej:
- nigdy nie "watuj korków", Automatyczny bezpiecznik kosztuje kilka złotych!!!!!!
- włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
- używaj rozgałęźników z bezpiecznikami,
- utrzymuj instalację odgromową oraz kominową w dobrym stanie.
c. Przetrzymując w mieszkaniu pojemniki z rozpuszczalnikami, benzyną, farbami itp. - przetrzymujesz bombę, której wystarczy już tylko zapalnik!!!!!
d. Przygotuj rodzinę do ewentualnej ewakuacji:
- określ w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim drogi ewakuacji oraz zapoznać z nimi domowników, przetrenuj z rodziną taką ewakuację. Powinny być ustalone co najmniej dwie drogi ewakuacji,
- naucz rodzinę, jak przemieszczać się w pomieszczeniach zadymionych.
e. W miarę możliwości:
- zainstaluj w mieszkaniu, domu i obejściu gospodarskim wykrywacze dymów (pożarów)
i eksploatuj je zgodnie z instrukcją,
- zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczne gaśnice i naucz rodzinę posługiwać się nimi. Przestrzegaj terminów badania sprawności gaśnic i ich legalizacji.

Zapisz i zapamiętaj numer telefonu 998 do straży pożarnej oraz naucz dzieci jak informować przez telefon o pożarze.


W razie pożaru

Jeśli zauważyłeś pożar to:

a. Masz obowiązek prawny i moralny powiadomić o tym osoby zagrożone, straż pożarną lub inne służby ratownicze.
b. Użyj prostych sposobów by ugasić pożar w zarodku - gaśnica, woda, koc gaśniczy:
- jeśli ubranie pali się na Tobie - zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj do chwili zagaszenia ognia, ucieczka spowoduje tylko zwiększenie płomienia,
- jeśli pali się tłuszcz w naczyniu kuchennym - ugaś go solą kuchenną lub po prostu nakryj szczelną pokrywką.
c. Nie gaś urządzeń elektrycznych wodą - mogą być pod napięciem, postaraj się odłączyć zasilanie elektryczne.
d. Nie próbuj gasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować, wyprowadź wszystkie osoby zagrożone w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby udziel pierwszej pomocy.
e. Gdyby pożar i swąd dymu obudził Cię ze snu - zbadaj, czy drzwi są ciepłe, jeżeli tak to nie otwieraj ich lecz użyj innych dróg by opuścić pomieszczenie (np. przez okno, o ile jest to możliwe) lub usilnie wzywaj pomocy, wymachuj przez okno białym obrusem, prześcieradłem:
- jeśli musisz wyjść przez pomieszczenie zadymione to zakryj usta i nos gęstą tkaniną, okryj się czymś trudno zapalnym i przemieszczaj tuż przy podłodze - dym i gorące powietrze unosi się do góry, a dołem powietrze jest bardziej czyste i chłodne. Bądź przygotowany! Dym drażni oczy.
f. Opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników:
- dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach, z których ich nie widać: w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą itp.


Po pożarze

a. Jeżeli zamierzasz wejść do budynku po pożarze powinieneś:
- upewnić się, czy właściwe służby (władze, straż pożarna) stwierdziły, że budynek jest bezpieczny,
- uważać na oznaki dymu i gorąca,
- nie włączaj instalacji elektrycznej w budynku (pomieszczaniu) po pożarze przed jej sprawdzeniem przez elektryka,
- jeśli został wyłączony główny wyłącznik gazu, odcinający dopływ gazu do sieci zasilającej do budynku - to w razie ponownego jego włączenia wezwij upoważnionego pracownika technicznego administracji obiektu oraz służbę gazowniczą,
- zachowaj czujność i uwagę, gdyż po pożarze elementy konstrukcyjne budynku (zabudowań) mogą być osłabione (np. dachy i stropy) i mogą wymagać naprawy.
b. Jeśli fachowcy (inspektor budowlany) stwierdza, że budynek po pożarze jest niebezpieczny, należy opuścić dom:
- o konieczności opuszczenia domu powiadom policję, aby wzięła go i pozostawione mienie pod ochronę,
- zabierz ze sobą dowód tożsamości i inne ważne dokumenty, niezbędne i cenne przedmioty (okulary, lekarstwa, polisy ubezpieczeniowe, pieniądze, biżuterię).
c. Skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową w przypadku, gdy twoje mieszkanie, twój dom, zabudowania gospodarcze i pozostałe mienie ubezpieczyłeś od pożaru.
d. Wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury, dymu i płomienie. Dotyczy to również zawartości lodówki i zamrażarki. Nie wolno też ponownie zamrażać żywności.
e. Jeśli sejf lub metalowa skrzynia uległa oddziaływaniu pożaru, nie próbuj ich otwierać.
W ich wnętrzu przez długi czas (wiele godzin) może utrzymywać się wysoka temperatura. Jeśli otworzysz drzwi sejfu lub skrzyni przed wychłodzeniem, powietrze z zewnątrz w połączeniu z wysoka temperatura wnętrza sejfu (skrzyni) może spowodować zapalenie się zawartości.

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Pożar
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008