aktualności :

Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

ul. Kościelna 5b, pokój 104-108, tel. centrala (33) 875-79-00


Naczelnik Wydziału – inż. Marian Kaleta

Dane kontaktowe:

875-79-28 - pokój nr 108 – inż. Marian Kaleta /Naczelnik Wydziału/

875-79-27 - pokój nr 107 – mgr Renata Biegun /Inspektor/

Alicja Targosz /Pomoc administracyjna/

875-79-26 - pokój nr 106 – mgr inż. Mariusz Gałecki /Podinspektor/

875-79-25 - pokój nr 105 – mgr inż. Anna Adamek-Rusin /Zastępca Naczelnika/

inż. arch. Justyna Stopa /Referent/
875-79-61 - pokój nr 104 – mgr inż. arch. Maciej Kołodziejczyk /Podinspektor/


Godziny pracy: Poniedziałek 7-17, Wtorek - Piątek 7-15Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia robót budowlanych wynika z regulacji zawartych w art. 40 ustawy Prawo budowlane.

Organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (rozbiórkę) jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji oraz złoży oświadczenie.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.

Powyższe regulacje odnoszą się również do zgłoszeń wobec których organ nie wniósł sprzeciwu.

Druki do pobrania:

Przykłady uzupełnienia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i informacji uzupełniających dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm

 

 

Jesteś tutaj:   Strona główna Przeniesienie pozwolenia na budowę
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008