aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z Budżetu Państwa, funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Środowisko

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 2982

W dniu  19 czerwca 2018 r Zarząd  Województwa  Małopolskiego  dokonał wyboru projektów  przeznaczonych do dofinansowania obejmujących montaż instalacji  solarnych, fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła. W ramach konkursu złożono  57 wniosków o łącznej  wartości  621 045 084  zł. W   wyniku  przeprowadzonej  procedury konkursowej wniosek powiatu  suskiego (jako jeden z czterech w województwie małopolskim)  obejmujący montaż  łącznie 2000 instalacji w tym:

Czytaj więcej: Instalacji solarne, fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła – z dofinasowaniem!
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 3486

W dniu 14.11.2017 r. podpisano z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę na dofinansowanie wymiany  około  200  niskosprawnych kotłów na kotły na pelet  w budynkach prywatnych na terenie  powiatu suskiego. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 068 652  zł. Pozyskane dofinansowanie  wynosi 1 635 835 zł. Projekt  realizowany będzie  w latach  2018 – 2020 w oparciu o  umowy  z  mieszkańcami,  którzy  złożyli  ankiety  w terminie  do 30.06.2016 r.

Czytaj więcej: Dopłaty do wymiany pieców
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 3411

Ta liczba robi wrażenie, 3007 instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz 127 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu szpitala rejonowego w Suchej Beskidzkiej, to efekt zrealizowanego przez suskie starostwo „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego”. Zakończył się właśnie 3, i ostatni, etap programu montażu instalacji.

Czytaj więcej: Zamontowano 3007 instalacji solarnych
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 4491

W maju 2013 r.  zakończono  roboty budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu suskiego”. W ramach tego zadania wykonana została termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej będących własnością powiatu suskiego tj.

Czytaj więcej: Termomodernizacja obiektów powiatu
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 2573

Na podstawie umowy  zawartej 30 marca 2018 r. pomiędzy powiatem suskim,  a urzędem marszałkowskim w Krakowie wydział środowiska realizuje program w zakresie udzielania dofinansowania do utylizacji, demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest. Wartość projektu wynosi 1 030 161 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania 811 074 zł. Środki przewidziane są do wykorzystania w latach 2018 – 2020. Osoby zainteresowane mogą otrzymać 78% poniesionych kosztów.

Czytaj więcej: Dopłaty do utylizacji azbestu
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 4732

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1695,8684 ha. Na wykonanie zadania, którego wartość wyniosła 64.799,87 zł powiat suski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 29.999,94 zł.

Czytaj więcej: Uproszczone plany urządzenia lasu
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 8211

W ramach projektu pn. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, zamontowano  2349 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych mieszkańców powiatu suskiego i jedną instalację na budynku szpitala w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej: Kolektory słoneczne
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Środowisko
Zobacz również


klim
Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008