aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Środowisko

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 1387

Ta liczba robi wrażenie, 3007 instalacji solarnych na prywatnych budynkach mieszkalnych oraz 127 kolektorów słonecznych zamontowanych na dachu szpitala rejonowego w Suchej Beskidzkiej, to efekt zrealizowanego przez suskie starostwo „Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego”. Zakończył się właśnie 3, i ostatni, etap programu montażu instalacji.

Czytaj więcej: Zamontowano 3007 instalacji solarnych
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 2496

Starosta suski realizując zapisy ustawy o lasach w celu prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej zlecił wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności skarbu państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych o łącznej powierzchni 1695,8684 ha. Na wykonanie zadania, którego wartość wyniosła 64.799,87 zł powiat suski pozyskał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 29.999,94 zł.

Czytaj więcej: Uproszczone plany urządzenia lasu
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 2744

W maju 2013 r.  zakończono  roboty budowlane w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów powiatu suskiego”. W ramach tego zadania wykonana została termomodernizacja 10 obiektów użyteczności publicznej będących własnością powiatu suskiego tj.

Czytaj więcej: Termomodernizacja obiektów powiatu
 
Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 6040

W ramach projektu pn. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, zamontowano  2349 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych mieszkańców powiatu suskiego i jedną instalację na budynku szpitala w Suchej Beskidzkiej.

Czytaj więcej: Kolektory słoneczne
 
Jesteś tutaj:   Strona główna Środowisko
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008