aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 2290

Na podstawie umowy  zawartej 30 marca 2018 r. pomiędzy powiatem suskim,  a urzędem marszałkowskim w Krakowie wydział środowiska realizuje program w zakresie udzielania dofinansowania do utylizacji, demontażu i transportu wyrobów zawierających azbest. Wartość projektu wynosi 1 030 161 zł, w tym kwota pozyskanego dofinansowania 811 074 zł. Środki przewidziane są do wykorzystania w latach 2018 – 2020. Osoby zainteresowane mogą otrzymać 78% poniesionych kosztów.

Zadanie dofinansowane zostało  z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach Programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów Natura 200, powiatu suskiego - azbest.

Bieżące informacje na temat realizacji zadania zamieszczone są na stronie: http://solary.powiatsuski.pl/unieszkodliwanie-wyrobow-zawierajacych-azbest/

Jesteś tutaj:   Strona główna ŚrodowiskoDopłaty do utylizacji azbestu
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008