aktualności :

Inwestycje Powiatu dofinansowane z funduszy UE i innych źródeł zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

ul. Kościelna 5b, tel.centrala (33) 875-79-00, (33) 875-78-00

Biuro Administracyjno Prawne Kategoria: Środowisko
Odsłony: 7968

W ramach projektu pn. Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000, zamontowano  2349 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych mieszkańców powiatu suskiego i jedną instalację na budynku szpitala w Suchej Beskidzkiej.

 

Z uwagi na zakres i specyfikę przedsięwzięcia oraz fakt, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Szwajcarsko-Polski Program Współpracy  przyznał Powiatowi suskiemu jako jedynemu powiatowi w Polsce dotacje na inwestycje tego typu, projekt należy uznać za pilotażowy, a jego rozwiązania mogą być zastosowane w przyszłości na większą skalę.

Montaż solarów na budynkach prywatnych rozpoczął się  6 sierpnia 2012 r. w gminie Maków Podhalański.  Do końca 2012 r. wykonano 835 instalacji na budynkach prywatnych oraz całą instalację na budynku szpitala. Termin wykonania wszystkich instalacji zgodnie z zapisami umowy upływa 31 sierpnia 2013 r.

Finansowanie projektu (budynki prywatne):

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.651.700 zł,

  • Wpłaty uczestników projektu – 4.157.354 zł,

  • Szwajcarsko-Polski Program Współpracy (Fundusz szwajcarski) – 10.906.639 zł.

Łączne dofinansowanie funduszy do montażu instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych wynosi 85 %.

W ramach projektu zostanie zainstalowanych 6179 sztuk kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 15.076 m² na 2349 budynkach. Szacuje się, że po zamontowaniu wszystkich instalacji, emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery zmniejszy się o 3.513 ton na rok.

Finansowanie projektu (szpital):

  • Szwajcarsko Polski Program Współpracy (Fundusz szwajcarski) – 616.244,11 zł,

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 365.192,59 zł.

Warto podkreślić, że instalacja dla szpitala została sfinansowana w 100 % z pozyskanych środków zewnętrznych. Roboty rozpoczęto 18.08.2012 r. a zakończono 17.12.2012 r. W skład instalacji wchodzą 123 kolektory słoneczne o łącznej powierzchni 300,12m2 i mocy 250,79 KW.

Projekt został przygotowany przez Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, który również  nadzoruje i koordynuje jego realizację.

W celu zapewnienia pełnej informacji na temat projektu utworzono odrębną stronę internetową www.solary.powiatsuski.pl, która jest na  bieżąco aktualizowana przez pracowników wydziału.Jesteś tutaj:   Strona główna ŚrodowiskoKolektory słoneczne
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008