aktualności :

Podpisanie umowy

Utworzono: 18 maj 2018 Wydział Edukacji i Zdrowia

 

W czwartek 17 maja 2018 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej została podpisana umowa dotycząca przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 12. Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowa została sygnowana przez  Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Leszka Zegzdę, w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej przez p. Marka Habera dyrektora szpitala, w obecności Starosty Suskiego p. Józefa Bałosa, Wicestarosty Suskiego p. Zbigniewa Hutniczaka i reprezentantów  ZOZ Sucha Beskidzka. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej otrzymał dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. Działania w ramach projektu realizowane będą w obszarze stacjonarnej opieki nad matką i dzieckiem oraz stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki onkologicznej (chemioterapia). W zakres działań projektu włączona została kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego, obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, tabletów medycznych oraz mebli medycznych. Dodatkowo zrealizowane zostanie przebudowa i modernizacja części niewykorzystywanego budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennego Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii Onkologicznej). Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.05.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu – 12 477 778, 80 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi – 13 477 778, 80 zł

Kwota dofinansowania wynosi – 7 069 193, 33 zł

/istnieje możliwość zwiększenia poziomu finansowania w ramach końcowego rozliczenia projektu/

 

w tym:

– współfinansowanie UE wynosi – 6 713 089, 07 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi – 356 107, 26 zł

– wkład własny wynosi – 6 408 582, 47 zł

 


Poprawiono: 18 maj 2018
 

XIX Powiatowy Konkurs Ogrodniczy

Utworzono: 15 maj 2018 Wydział Środowiska

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej organizuje XIX Powiatowy Konkurs "Na najpiękniejszy ogród przydomowy, obejście w gospodarstwie rolnym".

Poprawiono: 15 maj 2018 Czytaj więcej: XIX Powiatowy Konkurs Ogrodniczy
 

Page 1 of 505

<< Start < poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna StarostwoAktualności Starostwa
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008