aktualności :

XLI SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO

Utworzono: 29 maj 2018 Biuro Administracyjno Prawne

XLI SESJA V KADENCJI RADY POWIATU SUSKIEGO ODBĘDZIE SIĘ  30 MAJA 2018 ROKU O GODZ. 13:00

W STAROSTWIE POWIATOWYM   PRZY ULICY KOŚCIELNEJ 5B W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad, ew. zmiany.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Suskiego.
 4. Informacja Starosty o pracach Zarządu i realizacji uchwał Rady.
 5. Informacja o pracy stałych komisji Rady Powiatu Suskiego  - przedstawienie wniosków.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wystąpienia mieszkańców powiatu suskiego i zaproszonych gości.
 8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie.
 9. Wręczenie Nagród Starosty Suskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,  upowszechnianie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz honorowego tytułu „Mecenas  Kultury Powiatu Suskiego”.
 10. Informacja na temat kultury i promocji powiatu.
 11. Wręczenie statuetek nauczycielom wyróżnionym w Plebiscycie „Na Najlepszego Nauczyciela  Powiatu Suskiego 2017/2018” według czytelników „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej” pod honorowym patronatem Starosty Suskiego Józefa Bałosa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2018 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Sucha Beskidzka w 2018 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej dotacji celowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0007/XXX/204/2017 Rady Powiatu Suskiego  z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektów „Wzmocnienie konkurencyjności uczniów na rynku pracy” oraz „Kreatywny  uczeń – profesjonalista w zawodzie” realizowanych przez Powiat Suski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie  zawodowe uczniów – SPR zmienionej Uchwałą nr 0007/XXXI/212/2017 Rady Powiatu Suskiego  z dnia 27 czerwca 2017 roku.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.

 

http://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4764&idmp=28&r=o

 

Poprawiono: 29 maj 2018
 

Podpisanie umowy

Utworzono: 18 maj 2018 Wydział Edukacji i Zdrowia

 

W czwartek 17 maja 2018 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej została podpisana umowa dotycząca przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, 12. Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowa została sygnowana przez  Wicemarszałka Województwa Małopolskiego p. Leszka Zegzdę, w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej przez p. Marka Habera dyrektora szpitala, w obecności Starosty Suskiego p. Józefa Bałosa, Wicestarosty Suskiego p. Zbigniewa Hutniczaka i reprezentantów  ZOZ Sucha Beskidzka. Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej otrzymał dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu. Działania w ramach projektu realizowane będą w obszarze stacjonarnej opieki nad matką i dzieckiem oraz stacjonarnej i ambulatoryjnej opieki onkologicznej (chemioterapia). W zakres działań projektu włączona została kompleksowa modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Neonatologicznego oraz Bloku Porodowego, obejmująca prace budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne i wykończeniowe oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego, tabletów medycznych oraz mebli medycznych. Dodatkowo zrealizowane zostanie przebudowa i modernizacja części niewykorzystywanego budynku z przeznaczeniem na nową siedzibę Oddziału Dziennego Chemioterapii wraz z częścią ambulatoryjną (Poradnia Onkologiczna i Chemioterapii Onkologicznej). Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 29.05.2020 r.

 

Całkowita wartość projektu – 12 477 778, 80 zł

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi – 13 477 778, 80 zł

Kwota dofinansowania wynosi – 7 069 193, 33 zł

/istnieje możliwość zwiększenia poziomu finansowania w ramach końcowego rozliczenia projektu/

 

w tym:

– współfinansowanie UE wynosi – 6 713 089, 07 zł

– współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi – 356 107, 26 zł

– wkład własny wynosi – 6 408 582, 47 zł

 


Poprawiono: 18 maj 2018
 

Page 10 of 514

<< Start < poprz. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nast. > End >>
Jesteś tutaj:   Strona główna StarostwoAktualności Starostwa
Zobacz również

klim

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008